Проект - Кампания „BILLA Градини“ – програма за намаляване на пестицидите

Компания

Билла България

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Програмата за намаляване на пестицидите предвижда остатъчните количества пестициди в българските плодове и зеленчуци, произведени за BILLA, да бъдат с по-ниски нива от допустимите по закон. Проектът е част от кампанията „BILLA Градини“, в рамките на която BILLA си партнира с български земеделци, отглеждащи плодове и зеленчуци в над 150 градини в страната. Благодарение на програмата за намаляване на пестицидите до клиентите достигат продукти с гарантирано качество.</p>

целева група

<p>Проектът е насочен към потребителите, които имат достъп до по-качествени и здравословни плодове и зеленчуци. Целева група са и българските производители, на които BILLA предоставя безплатно схеми за растителна защита, постигащи минимални или нулеви стойности на остатъчни количества пестициди.</p>

продължителност

<p>Програмата за намаляване на пестицидите стартира през пролетта на 2018 г и ще се изпълнява ежегодно в активния сезон на производство като важна част от политиката на BILLA да предлага на клиентите си качествени български продукти.</p>

дейности по проекта

<p>Програмата за намаляване на пестицидите е разработена на базата на програмата на REWE International AG. BILLA е ангажирала експерт за изработването на схеми за растителна защита, които водят до минимални или нулеви стойности на остатъчни количества пестициди. Схемите са предоставени на производителите, с които компанията работи. Ефективността на програмата се следи непрекъснато. Всяка седмица служител на акредитирана лаборатория взима проби от определени продукти. Резултатите се публикуват на сайта на BILLA. За улеснение са въведени три кода. Зеленият означава, че плодът или зеленчукът отговаря на строгите критерии на програмата за намаляване на пестицидите на BILLA. Ако резултатът е жълт, то продуктът отговаря на законовите изисквания, но не и на по-строгите критерии на програмата на търговската верига. За проверка на качеството се вземат последващи проби. Червеният код означава, че продуктът не отговаря на законовите норми. В такъв случай стоката се спира от продажба и се бракува.</p>

резултати

<p>Най-важният резултат от въвеждането на програмата за намаляване на пестицидите е, че се произвеждат продукти с намалено съдържание на остатъчни количества пестициди, което означава по-здравословна храна, ограничено въздействие върху околната среда и по-безопасни условия на труд за земеделците. Друг значим резултат е увеличаването на продажбите на български плодове и зеленчуци заради по-високото им качество, постигнато благодарение на програмата за намаляване на пестицидите.</p>