Проект - Месец на доброто - Септември 2018

Компания

Категория

Награда за маркетинг, свързан с кауза

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Проектът имаше 3 основни цели: "Бъди доброволец" (разхождане на кучета от приюта в Долни Богров, събиране на дрехи, книги и играчки за деца в нужда), "Бъди зелен" (участие в "Да почистим България заедно" на 15 септември 2018, събиране на пластмасови капачки за рециклиране) и "Бъди здрав" (клас по йога, безплатни медицински прегледи за служителите).</p>

целева група

<p>Приют за кучета в Долни Богров, домове за деца в нужда, служители на хотела.</p>

продължителност

<p>Септември 2018</p>

дейности по проекта

<p>Служителите на хотела разхождаха и играха с кучетата от приюта за животни в Долни Богров. В допълнение, няколко големи кутии с дрехи, играчки и книги бяха дарени на домове за деца. Пластмасови капачки бяха събрани в столовата на хотела и дарени за каузата "Капачки за бъдеще", която спонсорира закупуването на медицинско оборудване (бебешки кувьози) за малките общински болници. Служители на хотела участваха в националната кампания "Да почистим България заедно", осъществена на 15 септември 2018. Релаксиращ клас по йога и профилактични медицински прегледи бяха организирани за служителите на хотела. Дейностите по проекта бяха отразени в социалните мрежи.</p>

резултати

<p>Беше осъществен 1 релаксиращ клас по йога. В рамките на 3 дни бяха проведени профилактични медицински прегледи за служителите. Бяха събрани общо 6 кутии с дрехи, книги и играчки за деца. Бяха разходени 8 кучета от приюта за животни в Долни Богров и 15 кг. пластмасови капачки бяха събрани за рециклиране и закупуване на бебешки кувьози. Бяха почистени 1000 кв. м. в Борисовата градина.</p>