Проект - Дигитално работно място с Workplace

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Workplace by Facebook е вътрешно-корпоративна социална мрежа, пригодена да подпомага работния процес, споделянето на знания и вътрешната комуникация. Целта на въвеждането й бе да приобщим служителите от цялата страна, да осигурим открита двупосочна комуникация, намалим дистанцията между звена и йерархични нива, да стимулираме обмяната на идеи, знания и опит, бързата обратна връзка по различни теми, сплотяването на екипа чрез онлайн комуникация и да повишим ангажираността на служителите.</p>

целева група

<p>Проектът е насочен към всички 4 000 служители на А1 България. Платформата и информацията в нея е достъпна от всяко устройство през интернет браузер или приложение. За популяризирането й използваме и останалите канали за вътршна комуникация в компанията – имейл, електронни инфо табла и интранет.</p>

продължителност

<p>Платформата беше въведена в компанията през 2017 г. като допълнителен канал за комуникация със служителите и връзка с останалите служители от A1 Group. През 2018 година с редица активности платформата бе превърната в основен канал за комуникация в компанията.</p>

дейности по проекта

<p>Въвеждането и популяризирането на Workplace в А1 включваше: - Създаване на специализирани групи – за въпроси към главния изпълнителен директор, за съдействие с процеси и процедури, за работа по екипи и проекти, за тестове и обсъждане на нови продукти и услуги, за обучения (онлайн курсове в платформата, допълнителна информация), за информация и дискусии относно ребрандирането на компанията и т.н. - Ангажиране на Лидерския екип и главният изпълнителен директор - да започнат да използват този канал за комуникация с хората и да се включват активно в новосъздадените групи - Въвеждащо обучение – онлайн за всички служители и присъствено за желаещите - Комуникационна кампания във всички канали с фокус върху ползите от платформата - Ежедневни публикации – новини за компанията, анкети и дискусии по важни теми, видео предавания на живо от събития (като представяне на годишната стратегия), представяне на нови проекти и други, с възможност за въпроси и обсъждане в реално време</p>

резултати

<p>Към края на 2018 г. платформата се ползва от 93% от служителите в компанията. Workplace даде възможност за нов, лесен, интерактивен и модерен начин за споделяне и достъп до повече информация. Служителите са по-компетентни, по-открити, с готовност споделят открито мнението и идеите си и работят по-добре като екип. Платформата промени изцяло комуникацията в компанията, помогна за подобряване на работните процеси и удовлетвореността на хората, а от там и за повишаване резултатите на компанията.</p>