Проект - Four R (4R) (произлизащо от англ. – Rethink, Reduce, Reuse, Recycle) – Драстично намаляване на използването на пластмаса

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Инициативата 4R на Хюлет Пакард Ентърпрайз (HPE) цели намаляване използването на пластмаса, повишаване на обществената информираност относно последствията и сериозността на вредите, които пластмаса нанася върху околната среда, както и насърчаването на добри практики за намаляване генерирането на отпадъци и тяхното устойчиво управление. Резултатът, който 4R има за цел, е драстичен спад в употребата на пластмасови изделия за еднократна употреба.</p>

целева група

<p>Основната целева група на проекта стартира със служителите на НРE и техните семействата, и в последствие се разширява към служителите на редица водещи компании, като Coca-Cola, DXC, HP Inc, VMWare, Бизнес Парк София и заведенията в района, както и институции: Столична Община, British Council и НБУ.</p>

продължителност

<p>Идеята за 4R се ражда през 2016 г. от доброволното сдружение на служителите в HPE - Тhe Causе, като част от инициативата за социална тговорност на НРЕ за устойчиво развитие. Така, вече 3 години, 4R работи за разпространение на идеите си сред своите служители и външни партньори.</p>

дейности по проекта

<p>• Преустановяне използването на пластмасови чаши за еднократна употреба в офисите на HPE у нас, в които работят над 1300 души, с което се спестява използването и изхвърлянето на около 103 000 чашки годишно; • Работа с кетъринг компании, сервиращи храна и напитки в съдове за многократна употреба; • Изготвяне и разпространение на 4R Джобен Наръчник и организиране на срещи с редица компании за споделяне на добри практики и насърчаване на прилагането на такива в насока спад в употребата на пластмаса; • Сътрудничество със заведенията в Бизнес Парк София за установяване на практики за предлагането на опция за клиентите да носят собствени съдове за храни и напитки. Провеждане на информационни сесии за служителите на тези заведения за проблемите на околната среда, създадени от пластмасата за еднократна употреба; • (Работа в процес) Сътрудничество със Зелена София и управата на Бизнес Парк София за изграждането на система за разделно събиране на отпадъци на територията на парка.</p>

резултати

<p>Сред най-значимите резултати от дейността на 4R e спиране на  използването на пластмасови съдове за еднократна употреба в офисите на НРЕ у нас. Главната сграда, в която се помещават HPE служители има статут на еко-съобразен офис от 2015-та год. В края на 2018 НРЕ спечели наградата „Zero Waste компания на годината“ на организацията „Нулев Отпадък България“. В голяма част от заведенията в околността се предлага отстъпка при закупуване на кафе в собствен съд, за което принос има дейността на 4R.</p>