Проект - Изграждане на организационната култура в ПРЕСТИЖ като ключов фактор за дългосрочно и устойчиво развитие и успех на компанията

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Най-силното конкурентно предимство за ПРЕСТИЖ, което влияе върху ефективността и успеха е нашият дух и фирмена култура. Продукти, рецепти и стратегии могат да бъдат копирани бързо, но духът на екипа е това, което не може да бъде откраднато, уникално е за нас и носи най-дългосрочен успех. Духът на победители е притегателна сила за таланти, сплотява и дава сили на хората да преодолеят всяко препятствие по-добре от конкурентите, дава поле за изява, предприемчивост, творчество и иновации.</p>

целева група

<p>Целевата група са всички настоящи и бъдещи служители и техните семейства. Вярваме, че възможността всеки да реализира своя принос и да се чувства значим в постигането на общите победи, е от съществено значение за ефективността и успеха на нашите служители в личен и професионален план.</p>

продължителност

<p>Проектът стартира през 2017, но ефективно бе имплементиран през 2018. ПРЕСТИЖ е устойчив и надежден партньор за всички служители. Дейностите са насочени в това да бъдем успешна и социално отговорна компания с грижа за здравето, благосъстоянието и развитието на своите служители и техните семейства.</p>

дейности по проекта

<p>Промяната на фирмената култура е много дълъг процес и изисква визия, но и конкретни действия, непоколебима вяра, постоянство и безкомпромисност в някои решения. Фирмената култура не става факт с това, че дефинираме няколко ценности и принципи на хартия. В ПРЕСТИЖ я „проповядваме“ ежедневно. Това не е трудно, ако човек истински вярва в принципите, за които говори. Трудното идва с това да накараме всеки един от екипа да дава пример с действията си. За разлика от някои други промени в стратегията на една компания, чийто ефект може да се види много бързо, промяната на фирмената култура се случва много бавно и затова е необходимо търпение и постоянство. В ПРЕСТИЖ тя присъства и чрез изградената и внедрена система за 360-градусова обратна връзка и оценка на представянето на служителите в компанията, която се основава не само с постигане на количествените цели, но и начинът, по който правим това - ежедневното ни поведение в унисон ли е с принципите на ефективност, продуктивност и доверие.</p>

резултати

<p>Изграждането на фирмена култура в Престиж и създаването на споделени принципи и вярвания не само разшири компетенциите на служителите, но създаде възможност те да реализират своя скрит потенциал, да осъзнаят уникалната си роля в пътя за постигането на целите на компанията, да израстват заедно с успехите на Престиж. Ето защо, ние в Престиж не гледаме на корпоративната социална отговорност като на маркетинг инструмент, а като на дългосрочна инвестиция в едно по-добро и проспериращо общество.</p>