Проект - Въвеждане на система за дуално обучение и изграждане на функциониращ Център за професионално/дуално обучение в Каолин ЕАД

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Каолин: Изисквания за нови компетентности пред персонала заради планирана модернизация, липса на млади и обучени кадри, които да влязат в производството СУ В. Л.: Трайна тенденция към намаляване броя ученици, реална заплаха от закриване, липса на капацитет в самото училище да предложи адекватно професионално образование Каолин инвестира директно в учениците, в модерни форми и материална база, като въведе дуално обучение, изгради Център за дуално обучение.</p>

целева група

<p>Ученици 9 - 12 клас, постъпващи в СУ „Васил Левски“ с професионални паралелки – гр. Ветово, които доброволно са избрали дуалната форма на обучение, от която излизат от средното училище не само с диплома, а с практически опит по професия. Всяка година (2016 - 2018) проектът обхваща нови 25–30 деца.</p>

продължителност

<p>От 2016 до днес. До момента 65 деца, обхванати от ДО, в общо 4 специалности. Проектът не е само формална част от КСО на компанията, а е трайно социално партньорство с Общината и училището, при което всеки от партньорите осъзнава реалната отговорност пред младите хора, които са бъдещето на региона.</p>

дейности по проекта

<p>Пролет 2016-получена е акредитация за първата специалност „Обогатяване на полезни изкопаеми“ Септ. 2016–първи прием на ученици по системата на дуално обучение (13 ученика) за учебната 2016/2017 и привличане на четирима ментори–специалисти с дългогодишен стаж в компанията Ян.–август 2017–Изграждане на модерно оборудван Център за професионално/дуално обучение на Каолин с площ 2000 кв.м. на територията на Обогатителна фабрика Ветово. През уч. 2017/2018 към системата за дуално обучение се присъединяват още 26 деца, разпределени в две паралелки „Обогатяване на полезни изкопаеми“ и „Химик-оператор“. Така „децата на Каолин“ стават общо 39, а преподавателите вече са 9. През уч. 2018/2019 системата за дуално обучение обхваща още 26 деца, а специалностите вече са разширени с още две„Технология на неорганичните вещества“ и „Електрообзавеждане на производството“. През 2019 предстои оборудване на нов кабинет по електротехника и модерна химическа лаборатория</p>

резултати

<p>СУ В. Левски вече не е застрашено от закриване, учители и уч-ци намират мотивация да се развиват и обучават Обучаващите се по системата на ДО придобиват професионални знания и умения в реална работна среда и могат да ги осребрят навсякъде, не само в Каолин. Компанията има възможност да осигури добре платена работа на млади и обучени специалисти от региона и освен значим икономически фактор, тя е и сериозен и доверен социален партньор на местната общност, в която осъществява дейността си.</p>