Проект - Роботика за България

Компания

SAP

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

<p>„Роботика за България“ е в отговор на липсата на възможности за ранно кариерно ориентиране за деца и младежи, както и професионалното развитие на учители в областта на науката и технологиите. Развойният център на SAP в България в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи" предоставя възможност за качествено образование по ИТ, създава и развива траен интерес към предметите от STEM направлението. В програмата участват 850 ученици и 138 учители от 78 училища в 45 населени места.</p>

целева група

<p>Помагаме на ученици да развият интерес към науката и технологиите, да придобият знания и умения, да работят в екип, да разрешават проблеми и да работят по научно изследователски проект. Техните учители развиваме професионално в полето на роботиката. Избираме учителите с конкурс на база мотивация.</p>

продължителност

<p>Основен фокус на политиката за КСО на SAP е качествено и ефективно образование в STEM направлението, създаване и развитие на траен интерес на младите хора към предметите в областта на наука, технологии, инженерство и математика. “Роботика за България“ e един от 6-те компонента в политиката за КСО.</p>

дейности по проекта

<p>Програма „Роботика за България“ осигурява: (1) обучения за учители за ментори на училищни отбори, онлайн подкрепа относно правилата на състезанието First Lego League, конструирането и програмирането на робот Lego Mindstroms, събирането и анализ на информацията за изследователските проекти, както и обучение за работа в екип и менторство; (2) обoрудване за един отбор – програмируем комплект Lego Mindstorms education 45544 и състезателнo поле; (3) средства за организиране на състезания – регионални и национално за училищните отбори; (4) онлайн подкрепа за учителите. С подкрепата на SAP, отборите конструират и програмират роботи, които изпълняват мисии. В рамките на всяка година учениците разработват научно-изследователски проекти, свързан с важна социална тема. Добавена стойност на инициативата са придобитите умения за работа в екип. Инициативата стимулира интереса към науката и технологиите и предоставя възможност за учене чрез преживяване. Участвали са над 850 ученици от 5 до 10 клас.</p>

резултати

<p>През 2018 г. в трите регионални състезания участваха 54 отбора от 29 града и 3 села. Tова са над 100 учители и над 450 деца от 10 до 16 години. Отборите представиха своите екипи, проекти, роботи и мисии. Отборите се състезават в приятелска атмосфера с цел да обменят знания и опит с останалите ученици. Научили са се да работят в екип, механика, програмиране на роботите и проучване по социална тема. Участници споделят, че са станали по-отговорни, по-активни и знаят много повече след участието си.</p>