Проект - Building Difference

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Building Difference e социално-образователната платформа на BLD, която цели облагородяване на града в близост до проекти на компанията. Следваме placemaking принципа, обединявайки местна общност, професионалисти, активни организации, студенти и институции. Първото издание влиза в официалния учебен план на УАСГ като лятна практика на студенти Архитектура, които създават нови публични места в Лозенец заедно с хората от квартала, с подкрепата на район Лозенец, координация и финансиране от BLD.</p>

целева група

<p>Екип: Приобщаване към ценностите на BLD Граждани: подобряване на средата и мотивиране на отговорност към нея Деца: възпитаване на отношение към града Студенти: възможност за практика по реални казуси с реално финансиране Община: за ефективни и прозрачни публично-частни партньорства Медии, клиенти</p>

продължителност

<p>Проектът стартира с пилотно издание за кв. Лозенец и се развива от пролетта до есента на 2018 със серия от събития и работилници. Второто издание през 2019 ще бъде посветено на Манастирски ливади, в който BLD строи, има изострени проблеми на средата и активно гражданско общество, с което ще работим.</p>

дейности по проекта

<p>Building Difference стартира през април с отворена дискусия на тема „Съвременни градски намеси“, в която се включиха студенти, преподаватели, експерти, граждани, медии и BLD - около 70 човека. В периода от май до юли бяха направени анализ на квартала и идентифициране на проблемните зони от студентите в разговори с местните жители. В доста обиколки и срещи беше осъществен контакт с над 100 човека от района, които се включиха и с почистване, облагородяване, идеи. В двора на НПМГ организирахме дискусия и детска архитектурна работилница с около 40 участника. Проектите за градски мебели бяха представени на две събития в Лозенец и УАСГ с обща посещаемост около 60 човека. Във финалното събитие за завършване на монтажа, боядисване, оформяне на градините и образователни игри се включиха около 100 жители на квартала. Всички събития бяха промотирани с постери в квартала и Facebook събития с обща аудитория десетки хиляди хора. Инициативата беше отразена по тяхно желаение и от медии сред които bTV.</p>

резултати

<p>Промяна в мисленето, отношението към средата в квартала и споделените пространства сред част от жителите на квартала. Много практически опит в реални казуси, нови приятелства и емоции за студентите от УАСГ и местните жители. Вдъхновение на децата от квартала да мислят креативно за решаването на проблеми в средата около тях. Промяна в отношението към строителния предприемач като отговорен към града. https://www.bld.bg/aktualno/gradski-tendencii/building-difference-iniciativata-dotuk/167</p>