Проект - Технически учебен център на ЧЕЗ Разпределение - Превръщаме знанието в енергия

Компания

ЧЕЗ Разпределение България АД

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Техн.учебен център е създаден с цел развиване на професионалното образование в България,активна подготовка на бъдещи кадри за енергетиката,мотивация младите хора да търсят проф.реализация в страната,както и за повишаване на проф.квалификация на служителите.Съпътстващи цели са повишаване на ефективността на труда на служителите чрез специализирани проф.обучения за постигане на поставените бизнес цели на компанията и създаване на единни стандарти за работа по електроразпред.мрежа и качеството на изпълнението им.Техн.уч.център беше лицензиран от НАПОО през 2018 г.</p>

целева група

<p>Основната целева група са 2600 служители на компанията, новоназначени служители, ученици от 22 професионални гимназии, с които ЧЕЗ е в партньорство, включително и учениците от паралелките с дуална форма на обучение, студенти от техническите ВУЗ, подизпълнители и доставчици на компанията.</p>

продължителност

<p>Проектът е постоянен,с дейности през цялата година и е включен в корпоративната стратегия за развитие на служителите.Установено е партньорство с учебни заведения (средни и висши),подизпълнители и външни фирми за обучения,сертифициране и установяване на единни стандарти при изпълнението на дейностите по електроразпределителната мрежа.</p>

дейности по проекта

<p>ТУЦ включва учебен полигон с умален модел на електроразпределителната мрежа и изградени 8 обекта за практическо обучение. В него ученици,студенти и служители на компанията се обучават и проверяват уменията си за работа в напълно реална среда. В 5 специализирани учебни зали се провежда теоретичната част на обученията,както и учебни курсове, семинари, изпити и др. Провеждат се: -Обучения за служители-повишаване на квалификацията и тренировки на учебен полигон -Специализирани технически обучения на новоназначени служители-Обучения и практика на ученици и студенти от професионалните гимназии и дуални паралелки от технически ВУЗ -Осъвременяване на знанията на преподаватели и учители -Провеждане на финален кръг на състезанието по електроенергетика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“-6-то издание -Стажантска програма на ЧЕЗ и ЧЕЗ Академия за студенти.Информационни дни за деца на служители и ученици -Обучения на експерти по ЗБУТ -Лицензия от НАПОО за 8 професии и 12 специалности</p>

резултати

<p>-Проведени 157 обучения -Обучени 2299 служители -ежемесечни въвеждащи технически обучения с обучени 160 служители, -проведени практически обучения за над 100 ученици, над 150 студенти, над 30 експерти по ЗБУТ -Обученията се провеждат от 62 вътрешни специалисти -Разработени над 100 учебни програми и теми за различни дейности по електроразпределителната мрежа -12 лицензирани в НАПОО учебни планове и програми</p>