Проект - Работилница за репортери

Компания

„Айдиа адвъртайзинг” ООД

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

<p>„Работилница за репортери 2018-Разкажи за твоята България“ е образователен проект на Espressonews.bg за ученици от 9 до 12 клас от училищата в Божурище, Костинброд, Сливница, Драгоман, Годеч, Своге, Враца и Мездра. Проектът цели да: - отключи интереса им към журналистическата професия; - да развие умениеята им за творческо писане; - представи и популяризира богатствата на осемте общини, през очите на младите хора; - помогне за кариерното им ориентиране и кандидатстване във висше учебно заведение.</p>

целева група

<p>Ученици, преподаватели, родители от осемте общини; Местна общност и културни институции; Представители на национални медии и университетски катедри по комуникации (СУ-ФЖМК, УНСС и др.); Читателска аудитория на Espressonews.bg.</p>

продължителност

<p>Позиционира EspressoNews като медия, ангажирана с изявата на таланта на младите хора и развитието на журналистическата професия. Спрямо 2017 г. са включни ученици от още две общини; повече националните медии и партньори; обучение в катедра „Медии и обществени комуникации“ на УНСС след събеседване.</p>

дейности по проекта

<p>Подготовка на график, задачи, избор на журналистически жанрове и теми. Подготовка на информационни материали, организация на срещи и презентации на проекта пред над 300 ученици от целевата група в осемте общини. Създаване на регистрационна форма и събиране на участници, организирането им в онлайн група за споделяне на задачи и текуща информация. Изготвяне на презентации за всяка една от задачите и запознаването на участниците с нея. Приемане, предварителна оценка на ученическите материали, избор на материали за публикуване, редакция, публикуване. Изготвяне на обратни връзки за всеки постъпил материал по задачите и комуникирането им с участниците. Подготовка и изпращане на прессъобщения. Комуникация и работа с жури. Комуникация с патрона и партньорите на проекта. Подготвяне на специално събитие - церемония по награждаване на призьорите и победителите. Над 250 публикации и участия по проекта в Espressonews.bg, медийни партньори и др. национални и регионални медии.</p>

резултати

<p>82 участници; над 400 ученически материала; 180 публикации в следните жанрове: репортаж, портрет, есе, интервю, изследване, видеорепортаж за културата, природата, историята и туристическия потенциал на региона на запад от София; Достигната аудитория на публикациите в espressonews.bg - над 420 000 прочита; журналистически стажа в БНТ, Bulgaria ON AIR, bTV, ТВ Европа, Volontime, TeenStatio; Гостуване на класиралите се на първо в Европейския парламент; Трима ученици приети журналистика УНСС и ФЖМК .</p>