Проект - Силата да бъдеш свободен – подкрепа за деца и възрастни със зрителни увреждания

Компания

Категория

Цялостна КСО политика на МСП

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Проектът предоставя безвъзмездна подкрепа за деца и възрастни със зрителни увреждания с ниски доходи от цялата страна – инсталиране на софтуер за незрящи, поддръжка на стационарни и преносими компютри и мобилни устройства. Предоставя безплатни обучения за работа със специалния софтуер – т.нар. екранни четци. Подарява технически помощни средства за да улесни ежедневието на наистина нуждаещи се от подкрепа хора с увреждания.</p>

целева група

<p>Деца и възрастни със зрителни увреждания – подкрепени 200 човека от цялата страна, които не могат да заплатят за поддръжка на своите компютри и мобилни приложения или да закупят технически помощни средства, поради ниски доходи. Обикновено те не работят, а компютърът е връзката им със света.</p>

продължителност

<p>Проектът е актуален вече 11 години. КСО на фирмата е да подпомага деца и възрастни с нарушено зрение с крайно ниски доходи основно в сферата на техническите помощни средства и достъпния софтуер за незрящи – инсталиране, поддръжка и обучение за работа с т. нар. екранни четци.</p>

дейности по проекта

<p>1. Подаряване на технически помощни средства – бели бастуни за незрящи, говорещи часовници, електронни увеличители и др. 2. Ремонт и поддръжка /в офиса и дистанционно/ на компютри и мобилни приложения на хора с нарушено зрение от цялата страна; 3. Инсталиране на специализиран софтуер за незрящи т.нар. екранни четци. Специални програми, посредством които хората с нарушено зрение работят свободно и имат достъп до голям обем информация. 4. Обучение за работа със специализирания софтуер за незрящи – безплатна подкрепа за научаване на най-важните неща в работата с т.нар. екранни четци; 5. Инсталиране и обучение за работа с подходящи приложения за мобилни устройства, улесняващи живота на хората с нарушено зрение – мобилност и ориентиране, заместване на зрението и много други; 6. Подкрепа в прочитането на текстове и попълване на важни за незрящия документи – извършва се от служителите, които имат остатъчно зрение.</p>

резултати

<p>Нашата подкрепа е подпомогнала хората с нарушено зрение: Да имат подходящите програми за незрящи на своите мобилни и стационарни устройства; Да имат достъп до глобалното онлайн пространство и до подходящи за тях софтуерни продукти; Да се движат самостоятелно посредством подходящи мобилни навигационни приложения на своите смартфони; Да имат подходящото техническо помощно средство, когато не могат да го купят; Да търсят работа, да се забавляват, да общуват с други хора в социалните мрежи и др.</p>