Проект - Заедно за по-добро българско образование

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Доброто образование е един от най-ценните активи на всяка нация.Убедени сме, че инвестицията в знание е кауза и отговорност за бъдещето. Качествено образование, общодостъпно за всички млади хора, е единственият начин да се гарантира просперитет на обществото и държавата. Прогресът се движи от знаещи и можещи хора, затова чрез своята марка „Банкя“ за поредна година подкрепяме мисията на фондация „Заедно в час“. Основните цели на проекта са: 1.Да повиши престижа на учителската професия и да мотивира млади професионалисти да влязат в класните стаи като учители; Да повиши мотивацията на учениците.</p>

целева група

<p>1.Хора с висше образование, които да привлечем да станат учители като част от програмата за лидерско и професионално развитие. 2. Ученици в училища-партньори на „Заедно в час“ с ниска мотивация. До тях инициативата достига чрез участие и подкрепа на активности в училищата, гост-лектори и дигитална образователна кампания.</p>

продължителност

<p>Ключов елемент в социалната политика на Компания Кока-Кола и бранда „Банкя“ е инвестицията в образованието като водещ компонент за успех на младите хора. Затова, „Банкя“ цели да изгради устойчивост, като активно подкрепя мисията на „Заедно в час“ от 2012 г. , а от 2014г. дългосрочно се обвързва и с каузата по привличане на кандидати.</p>

дейности по проекта

<p>• Реализиране на кампания на „Заедно в час“ за привличане на кандидати за учители, която включва мащабна външна рекламна кампания (билборд), дигитална и радио реклама; • Реализиране на ко-брандирана рекламна кампания на „Банкя“ и „Заедно в час“ за набиране на кандидати и насочване на общественото внимание към ролята на учителя и значението му за подобряването на достъпа до качествено образование за децата в България; • Включване на комуникация върху етикета на минерална вода „Банкя“: „Заедно за по-добро българско образование“, с цел по-голяма разпознаваемост на каузата; • Спонсорство и участие в най-голямото фондонабиращо събитие на “Заедно в час” - Благотворителен търг на звездите 2018г. • Регулярна подкрепа на разнообразни училищни инициативи и активности, включително посещения на класни стаи, финансова и материална подкрепа на активности, организирани от учители по програма “Заедно в час”; • Подкрепа при организиране на обществено значими събития, пряко свързани с дейността на „Заедно в час”, пр. Конференции, срещи с потенциални участници в университети идр.</p>

резултати

<p>За последните три години се наблюдава значително подобрение в познаваемостта на инициативата и на броя млади хора, имащи желание да бъдат учители по програмата, и конкретно над 100% ръст на регистрираните на сайта на “Заедно в час” от 2015 до 2016г.През 2017г. и 2018г. темповете на регистрации се задържат, но се забелязва значителен ръст в броя на подадени кандидатури. През 2018г., в следствие на съвместната кампания “Заедно в час” достига до 1613 регистрации и 868 подадени кандидатури. Това са 79% повече регистрации и 95% повече подадени кандидатури спрямо същия период през 2017г.</p>