Проект - Програма Front Runner

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Paysafe винаги се стреми да създаде изключителна работна среда, като това включва също програми и инструменти за задържане и личностно развитие на служителите. Целта на компанията е не просто да привлече най-добрите таланти, а и да им осигури възможност за кариерно развитие. Вътрешната програмата Front Runner цели да повиши процента на вътрешно израстване на настоящите служители, както и да подпомогне задържането на ключови кадри и да стимулира развитието на следваща лидери в компанията.</p>

целева група

<p>Програмата Front Runner е част от глобалното портфолио с програми на Paysafe за развитие на лидерски умения и е насочена към служители с не-мениджърски профил, но с голям потенциал за развитие и заемане на ръководни позиции в рамките на 1 до 3 години.</p>

продължителност

<p>Ежегодната програма Front Runner стартира за първи път през 2013 г. и е с обща продължителност 9-12 месеца. Тя започва след приключване на годишната оценка на служителите. HR експерти и старши експерти в Paysafe избират най-добре представилите се кадри с потенциал за заемане на лидерски роли.</p>

дейности по проекта

<p>Програмата Front Runner стартира за първи път през 2013 г. и е специално създадена за служители с не-мениджърски профил, но с голям потенциал за развитие и заемане на ръководни позиции в рамките на 1 до 3 години. Тя е създадена да предостави на участниците инструменти, ресурси и опит, които да им бъдат от ползва при развитие на личната ефективност, самоосъзнаването и лидерските умения. По време на програмата (9-12 месеца) служителите участват в разнообразни дейности като обучения, оценки, групови уъркшопи и др., с цел да натрупат практически опит. Програмата е разделена на три етапа: идентифициране и процес по номиниране (50-60 номинации); подготовка (окончателен подбор на участниците) и Front Runner GO (9-месечно обучение на 20 избрани участници). Първият модул от обучението е посветен на ефективността, вторият на взаимоотношенията и комуникацията, а третият на разбиране на бизнеса и стратегическо мислене. Накрая участниците се дипломират, като защитават придобитите знания и умения.</p>

резултати

<p>Общата удовлетвореност на участниците в програмата за целия период от нейния старт през 2013 до 2018 г. е над 95%. През 2017 г. 25% от участниците са повишени в ръководни позиции още докато програмата тече. Към момента 15% от участниците в програмата през 2018 са промотирани на по-висока позиция.Front Runner подкрепя глобалната стратегия на Paysafe за стимулиране на равенството между половете на ръководни позиции със средни резултати (2013-2018 г.) от 42,9% - жени и 57,1% - мъже.</p>