Проект - Подкрепата за обществото-инвестиция в бъдещето

Компания

Категория

Цялостна КСО политика на МСП

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Основната цел на проекта е да предлага решения на проблеми на уязвими групи деца, на хора със здравословни проблеми, нуждаещи се от помощ. Проекта цели се да променят обществените нагласи към децата лишени от родителски грижи , да се подпомага и облекчава живота на хора със заболявания, да се интегрират и възпитават децата лишени от родителски права в любов към природата, книгите, знанието, традициите и спорта.</p>

целева група

<p>Програмата се фокусира върху: 1.Деца, лишени от родителски грижи ; 2.Хора и организации, нуждаещи се от социална подкрепа и т.н ; 3.Други лица и организации, изпитващи затруднение за закупуване на лекарства и осигуряване на животоспасяващи манипулации; 4. Опазването на околната среда.</p>

продължителност

<p>През последните години организираме различни инициативи –почистване на паркове, участия в кампании по околна среда, организиране на спортни мероприятия с дарителска цел, ежемесечни дарения за деца, лишени от родителски грижи. Подкрепяме хора със здравословни проблеми, участваме в кампании за разделно събиране на отпадъци.</p>

дейности по проекта

<p>1.Ежемесечни посещения на дома за деца, закупуване на храна, обувки, дрехи-14бр ; 2.Игри с децата от дома и служители от фирмата -2бр; 3.Осигуряване на обувки за децата от дома-8 бр; 4.Осигуряване на конуси за футболни игри за децата от дома - 7 бр. 5.Благотворителни футболени мачове между служители на фирмата, доброволци и партньори по проекта-2 бр; 6.Публикации на информационните табла на фирмата и на партньорите -30 бр.; 7.Изработване на постери, брошури, стикери, лого-320 бр. ; 8.Финансова подкрепа на хора в нужда и хора със здравословни проблеми- 8 бр 9.Разделно събиране на хартия от - 85 кг; 10.Разделно събиране на пластмасови капачки от бутилки -15 кг Участници – служители, доброволци и партньори по проекта.</p>

резултати

<p>Над 1500 души имат достъп до нашите проекти. Децата от ЦНСТ“ Ронкали “ се убедиха,че книгите са пътя към знанието, а опазването на околната среда- инвестиция в бъдещето.След проведените игри на кампанията ”Стара хартия за нова книга ” и футболен мач в дома, децата с нетърпение очакваха да разберат за следващата изява.Запознахме над 250 души с ползите от опазването на околната среда.Подпомогнахме финансово 8 души и спомогнахме за разрешаването на жизнено важни за тях здравословни проблеми.</p>