Проект - Най- зелена община

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Последните години промените в климата стават все по-осезаеми дори и в България. Световната метеорологична организация посочва замърсяването с отпадъци като един от основните фактори, наред с обезлесяването, въглищата и петрола. Разделното събиране на отпадъци е само началото на борбата с промените в климата. Конкурс за общини- партньори на Екопак България има за цел да предизвика широка дискусия и ангажираност на общините за активно зелено поведение и създаде условия за разумно и устойчиво отношение по въпросите на оползотворяване на отпадъците.</p>

целева група

<p>Този конкурс се организира само за общини, които имат сключен договор с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“. Екопак финансира екологични инициативи за подобряване на околната среда и повишаване на познанието на хората. Чрез тях се обхващат гражданите във всички възрастови групи. В зависимост от проектите, кампанията постига изключително висока масовост</p>

продължителност

<p>Конкурсът стартира през 2015г. В Края на 2018 приключи четвъртото му издание. Всяка година експертно жури избира 3 от най- добрите проекти, които да бъдат финансирани в 3 общини. Общинските администрации избират да реализират проекти с продължителност максимум 11 месеца.</p>

дейности по проекта

<p>До момента са проведени 4 издания на конкурса. Наградени и реализирани са 8 проекта в 8 общини на стойност 150 000 лв. Всяка година за спечелилите общини се организира специално медиино събитие във всяка община, на която тържествено се връчва наградата, обявява се спечелилят проект и детайли по неговото изпълнение. На събититето участват общинските администрации, медии, партньори по проекта и граждански съвети.</p>

резултати

<p>До момента са изпълнени 6 проекта, 2 нови предстоят да се изпълнят през 2019г. Приключилите проекти повишиха екологичната култура на гражадните в конкретните общини. Основният фокус бе върху разделното събиране на отпадъци, използване на природните ресурси така, че бъдещите поколения също да могат да ги използват; предвиждане и избягване на потенциалните проблеми при дейностите с отпадъци за предотвратяване на риска за околната среда и човешкото здраве.</p>