Проект - Мъжко здраве

Компания

АСТЕЛАС ФАРМА ЕООД

Категория

Награда за маркетинг, свързан с кауза

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Кампания за разпознаваемост и превенция на рака на простатата и се организира за втора година от Астелас ЕООД. Мероприятието е доразвитие на кампаниите за ранна диагностика на рака на простатата в Европейския Парламент от 27.09.2017 и 22.01.2019г. Целта на кампанията е да повиши информираността на ключовите лица в здравната сфера в страната, както и на широката общественост относно рака на простатата, профилактични мерки,както и възможността за ранна диагностика и адекватно навременно лечение.</p>

целева група

<p>Таргетна група са както представители на законодателната и изпълнителна здравни власти, така и широката общественост. Проведени са редица медийни и информационни събития. Целевите групи са достигнати и посредством интервюта, вътрешни и външни канали за комуникация.</p>

продължителност

<p>Кампанията стартира през 2017 и се реализира за втора година през 2018. Инициира се от Българско онкологично научно дружество и Българско урологично дружество, с подкрепата на Астелас Фарма и със съдействието на ПЗК и ще се провежда и занапред.</p>

дейности по проекта

<p>Структуриране и иницииране на кампаниите, цялостно комуникационно и техническо съдействие, както и финансово обезпечаване на проекта. 1. Стартиране на кампанията за широката общественост - *Gentlemen riders* срещу рака на простатата - 25.09.2017 г. 2. Иницииране на кампания към представители на здравните институции - 05.10.2017г., в продължение на проведения в Европейския Парламент ден за повишаване на разпознаваемостта на рака на простатата - 27.09.2017г. с презентации по въпроса от представители на БУД и БОНД. 3. Продължение на кампанията пред ПЗК за рака на простатата - на 25.10.2018г, като се предложи Риск-адаптирана стратегия за ранна диагностика на рака на простатата. 4. Отбелязване на Световния месец за борба с рака на простатата и флашмоб под надслов *Подкрепи любимия мъж* през Ноември 2018 г. с участието на певицата Мариана Попова, актьорът Веселин Плачков и танцьори от Dance Academy</p>

резултати

<p>• Разработване на програма в полза на превенцията, ранна диагностика и лечението на рака на простатата. • Предложение на водещи медицински специалисти за риск-адаптирана стратегия за диагностика • Ангажиране на водещи медицински специалисти за представяне на темата • Публикации и интервюта със специалисти • Увеличаване на общественото внимание към неоходимостта от ранна диагностика и профилактика при рак на простата Проектът е многогодишен и резултатите от информационните кампании тепърва ще се анализират.</p>