Проект - Подкрепа за Фондация Сийдър в България

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Фондация Сийдър е неправителствена организация, която осъществява дейност в България. Тя работи за развитие на алтернативите на институционализираната грижа за деца и младежи с или без увреждания. Сийдър си партнира с местните власти и бизнеса, за да създаде и развие модел на висококачествени социални услуги, които дават възможности за развитие на деца и младежи от институции да придобият необходимите качества, за да бъдат независими.</p>

целева група

<p>Подпомагали сме стотици деца и младежи, за които Сийдър се е грижила през годините.</p>

продължителност

<p>Започнахме да работим със Сийдър през 2005г. и сме особено горди да сме партньорът, с когото те са работили най-дълго. Каузата на Фондацията е насочена към деца и младежи в неравностойно положение и в Си Ем Ес София осъзнаваме колко са важни добрите перспективи пред младите хора за бъдещето на нашето общество. Подкрепата ни през годините е включвала помощ за грижещите се за младежите във Фондацият</p>

дейности по проекта

<p>Участвали сме във всички дейности на Фондация Сийдър – основно за набиране на финансови средства. Дейностите включват: ежегодния им Благотворителен бал, викторини, Коледната им кампания. Правили сме и лични дарения, а управляващият ни съдружник Дейвид Бътс редовно подкрепя каузата на Фондацията още от основаването й. Даренията ни са както спонтанни, така и обвързани с определени събития и инициативи. Участвахме и в подготовката на промоционални материали за Годишното общо събрание на Фондацията и сме им съдействали с правни услуги.</p>

резултати

<p>Има много успешни истории: млада жена с умствени увреждания, която успява да се научи да готви, да кара колело, да започне работа на 22 години и да говори на заседание на Комитетите на ООН за правата на детето и за правата на хората с увреждания. Момче, оживяло след опит за самоубийство, с множество психични травми, което е в било в 8 различни социални институции и приемни семейства и е изоставено от всички поради своето трудно и много агресивно поведение, вече се превърна в момче, което не е имало криза от повече от година, говори за Фондация „Сийдър“ като за „вкъщи“ и е намерило приятели и д</p>