Проект - Сертификационна програма „Лидерство и иновации за устойчиво развитие“

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Програмата има мисията да подкрепи устойчивото развитие и отговорните практики в бизнеса. Без аналог у нас, тя цели да квалифицира специалисти в областта на устойчивото развитие и добрите практики. Това е програма за реформаторско лидерство и личностно развитие с фокус върху експертните познания и увереност в изграждането на лидери за устойчиво развитие в организационна среда. Образователните модули отговорят максимално на нуждите от кадри за бизнеса и са приложими в ежедневната практика.</p>

целева група

<p>Програмата се фокусира върху бъдещите лидери и носители на промяната, за да подкрепи устойчивото развитие на обществото през укрепването на тяхната собствена организация. Обученията са отворени за студенти, експерти и специалисти, които искат да придобият допълнителна професионална квалификация.</p>

продължителност

<p>След създаването си през 2018 г. курсyt „Устойчиво лидерство и иновации” се проведе в три сесии: 15 и 16 октомври, 19, 20 и 17 януари, както и два дистанционни уебинара на 19 октомври и 7 декември. Общата продължителност на програмата е 4 месеца, включващи присъствени и дистанционни модули.</p>

дейности по проекта

<p>Март 2018: официално откриване. Двудневен лекционен форум с главен говорител президента Росен Плевнелиев, ректора и зам.-ректора на АУБ, висши мениджъри от АПБНБ, и др. Същинското изпълнение на обучителните модули: октомври 2018 – февруари 2019: Лидерство в комплексна среда Трансформираща промяна за постигане на устойчиво развитие Иновации за устойчивост Устойчивост за добавена стойност на бизнеса Устойчиво самосъзнание Всеки от участниците идентифицира лидерството в областта на устойчивостта и предизви-кателствата пред иновациите и разработи индивидуален проект. Проектите на участниците, представени на събитието, бяха посветени на ефективното управление на ресурсите; страте-гическото планиране в сферата на устойчивото развитие; изграждането на мрежа от парт-ньори; споделянето на добри практики; рециклирането на отпадъците и повторното им из-ползване в производството. Обучителните модули включваха и практически упражнения и работа в екип.</p>

резултати

<p>В рамките на програмата кандидатстваха, бяха приети и бяха обучени 16 души, като от тях 11 завършиха успешно, представяйки своя групов или индивидуален проект за промяна в бизнес или обществения модел в посока устойчиво развитие и въвеждането на корпоративни и социални иновации. В рамките на програмата бяха представени проектите на Девин ЕАД, ЕкоПак, ING, Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани АД, Михалково АД.</p>