Проект - Благотворителна програма на Questers

Компания

Категория

Цялостна КСО политика на МСП

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Основните приоритети на програмата са: - Осигуряване на равен достъп до качествено образование за всяко дете, независимо от населеното му място с цел успешна реализация в страната и принос към развитието на българската икономика. - Подпомагане на алтернативни образователни инициативи в сферата на науките и високите технологии с цел постигане на дългосрочно задоволяване нуждите на бизнеса.</p>

целева група

<p>Програмата е фокусирана върху няколко проекта, чиито целеви групи са: -Ученици, с ниска мотивация от уязвими общности в малки населени места; -Ученици и студенти с ясно изразен интерес в сферата на науките и ИТ; -Неудовлетворени от професията си млади хора, желаещи преквалификация в областта на ИТ.</p>

продължителност

<p>Благотворителната програма бе стартирана преди повече от десетилетие. В началото чрез нея бяха подкрепяни здравни, социални и образователни инициативи. През 2016 се фокусирахме предимно върху образованието с убеждението, че по-фокусираните действия ще доведат до по-значими резултати.</p>

дейности по проекта

<p>-QuizIT е благотворителна викторина, която инициирахме съвместно със Заедно в час. През 2018 организирахме две успешни издания,чрез които събрахме значителна сума и популяризирахме каузата им сред множество професионалисти от IT сектора. -През 2018 се включихме в организирания от Заедно в час Благотворителен търг на звездите за четвърта поредна година. -The Big TechRun е съвместна инициатива на Questers и клуб Бегач. Третото издание на турнира подкрепи каузата на Заедно в час. -Rails Girls e мрежа от доброволчески организации, които провеждат работилници по програмиране за дами. През 2018 ги подкрепихме за пета поредна година. -Хак Враца организира хакатони, целящи да привлекат будни деца с интерес в техническите науки, които да разгърнат потенциала си. -Българският отбор по iGEM, който взе участие в международното състезание с проект за тест за заболяването Муковисцидоза. -Различни от образователните каузи,които подкрепихме през 2018 са Оле Меле,Аз Мога, Подарете книга и Добродейците</p>

резултати

<p>QuizIT достигна до над 200 човека, а събраните средства подпомогнаха 1 учител. Събраните средства от Благотворителния търг ще допринесат за позитивна промяна в Българското образование. The Big Tech Run привлече 300 човека,а част от таксите за участие бе дарена в подкрепа на двама учители. Rails Girls събра 100 млади дами,които направиха първите си стъпки в програмирането. Хак Враца привлече 14 отбора,които разработваха проекти на тема Космос. Българският отбор по iGem се върна с бронзови медали.</p>