Проект - Хората на първо място

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Сърцето на Cargill в България е екипът ни. Хората – всеки един от тях – са тези, които правят компанията това, което е. Една от ключовите ни ценности - „Хората на първо място“, е основният двигател на всички дейности на компанията и причината да сме тук и да работим отговорно, докато следваме нашите цели. Целта на проекта ни е да създаваме атмосфера на подкрепа, която мотивира и ангажира служителите ни и да им предоставяме всички ресурси, необходими да развият пълния им потенциал.</p>

целева група

<p>Целевата ни група са всички служители на Cargill в България, независимо дали са новоназначени или дългогодишни служители, мениджъри или не. Наемането, мотивацията, развитието и запазването им е важно, защото са най-ценният ни капитал и връзката със стейкхолдърите, на които предлагаме бизнес услуги.</p>

продължителност

<p>Корпоративната ни култура стимулира развитието и установяването на среда, в която служителите да вземат решения, да си сътрудничат, да добиват опит, да развиват своите умения и да реализират потенциала си в международна среда. Ето защо програмата ни за развитие на човешкия капитал е постоянна.</p>

дейности по проекта

<p>• изграждане на единен стандарт за провеждане на въвеждащо обучение за всички нови служители • обучителни паспорти за всеки служител с планираните обучения, специфични за ролята и отговорностите в компанията • изграждане на вътрешни програми за повишаване на квалификацията като „Финансова академия“ и специална Customer Care програма (обучителна програма за грижа към клиента за всички звена, с персонализирано съдържание и вътрешна сертифицирана мрежа) • 24-месечна програма за развитие на мениджъри – обучение, смесено с развитие на способностите за надзорни органи - семинари, дублираща позиция и наставничество • програма JumpStart за обучение на млади супервайзори • Lean Six Sigma Yellow и Green Belt • обучения по MS Excel • повишаване езиковите квалификации за българи и уроци по български за чужденците в екипите • обучение по управление на стреса в офиса • програма Train-the-trainer – изграждане на мрежа от вътрешни експерти, водещи обучения за професионални и меки умения</p>

резултати

<p>В периода 2015 – 2018 г. броят на служителите нарасна от около 100 до над 1100, като всички нови служители преминаха през въвеждащо обучение. Във „Финансова академия“ са обучени над 100 човека, а 31 преминаха през Lean Six Sigma Yellow и Green Belt програмите. Само за 2018 г. над 230 човека преминаха през Customer Care програмата, а над 280 през обучение по Управление на стреса. В Train-the-trainer се обучиха почти 30 души, а езиковата си квалификация подобриха десетки чужденци.</p>