Проект - Път към успеха

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

<p>„Идеал Стандарт – Видима“ е най-големият работодател за Централна Северна България с 3300 служители. Компанията осъзнава отговорност за задържането на млади хора чрез привличането им в различни инициативи за професионална ориентация и реализация. От 1994 започва стажантска програма. От 2006 е партньор на гимназии в града за професионална ориентация на учениците, придобиването на опит чрез работа в реална среда, предоставя възможности за обучение чрез работа по програмата за дуално обучение и др.</p>

целева група

<p>Програмата „Път към успеха“ има 3 основни целеви групи – ученици 8-ми и 9-ти клас; 11 и 12 клас и студенти. Програмата има три части: информационна кампания; ученически практики в реални условия и платена лятна стажантска програма.</p>

продължителност

<p>Програмата „Път към успеха“ е приоритет на компанията. Доказала се е през годините с привличането на млади таланти в компанията. Особено значима е за набирането на кандидати за създаването на нови структури като: Развитие на нови продукти, Център за финансово обслужване, SAP център и Център за ИТ.</p>

дейности по проекта

<p>Програмата „Път към успеха“ включва няколко основни етапа към различните целеви групи. Ежегодно в програмата участват над 170 младежа. През 2018 г. инициативите са: 1. За ученици 8 – 9 клас: - 12 – 16 февруари: Седмица на професионално ориентиране – „Дойдох. Видях. Избрах!“ - Март – април: Отворени уроци за представяне на различни професии, които се практикуват в компанията. 2. За ученици 11 – 12 кл. от професионалните гимназии в Община Севлиево: - Април – юли - Европейски проект „Ученически практики“; - Юли - производствена практика по учебен план с ученици; - Юли – септември - работа на трудов договор с 18-годишни ученици от 12-ти кл.; 3. За студенти. - Целогодишно участия във форуми, кариерни панаири и дни на кариерата за представяне на възможностите за стаж в компанията. - Февруари: Практикум на студенти от специалност „Стъкло и керамика“ в НБУ; - Юли – октомври: платена стажантска програма - Техническо развитие, финанси, ИТ, Дистрибуционен център, Поддръжка и инженеринг и др.</p>

резултати

<p>В резултат на програмата „Път към успеха“ ежегодно от лятната стажантската програма над 10% от студентите остават на работа. От учениците след 12 клас тези, които не продължават своето обучение във ВУЗ, постъпват на работа в компанията.</p>