Проект - Избери, за да помогнеш

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Основна цел на „Избери, за да помогнеш“ вече 10 години е да оказва реална помощ за важни за обществото здравни, социални, културни и екологични каузи. Чрез специалната онлайн платформа за дарения - izberi.rbb.bg, служителите на банката и външната публика могат лесно да дадат своя принос за реализирането на включените в кампанията проекти. Инициативата работи и за стимулиране развитието на благотворителността като морална ценност у служители и клиенти – вторичният таргет на кампанията.</p>

целева група

<p>„Избери, за да помогнеш“ ангажира активно както служителите на банката, така и външната аудитория, с цел да стимулира дарителството в обществото. Всяка година кампанията подкрепя проекти за решаване на проблеми по най-актуалните обществени здравни, социални, културни и еко въпроси.</p>

продължителност

<p>През 2018-а се провежда 10-ото юбилейно издание на „Избери, за да помогнеш“. Ежегодно кампанията протича от м.ноември на текущата година до м.септември на следващата. Освен активната дарителска кампания, през този период служителите на банката участват в подкрепа на проектите и с доброволчески труд.</p>

дейности по проекта

<p>Десетото издание на „Избери, за да помогнеш“ бе открито със събитие (над 100 гости – организации, институции, медии) и нова платформа за дарения. Медийните публикации за периода август (старт на кандидатстване) – декември 2018 г. са 134, с достигната аудитория, оценявана на над 400 хил. души. Общо 84 билборда в София популяризираха посланията ни, а през декември 4 версии на ТВ клип бяха излъчени pro bono в prime time на bTV. Над 8400 корпоративни клиенти на банката получиха вместо коледен подарък юбилейната книжка, която представя 10-годишната история на кампанията. Визията на „10 години правим историите по-добри“ е на корицата на фирмените тефтери и настолни календари за 2019-а. В рамките на вътрешната комуникация напомнихме на близо 1000 от служителите на банката, че с „един клик ще направят една история по-добра“ като разпространихме подложки за мишки, брандирахме и огледалата в асансьорите на офис сградата, през които ежедневно преминават хиляди служители, партньори и клиенти.</p>

резултати

<p>За 10 години „Избери, за да помогнеш“ подкрепи 257 проекта с над 2,9 млн. лв. (Повече: https://www.youtube.com/watch?v=hCx33qdAJQE), като само за 2018 г. те са: 24 проекта с над 220 хил.лв. Зад тази статистика стоят стотици истории, които направихме по-добри. Доказателство за репутацията и ефективността на кампанията е и фактът, че броят на кандидатстващите организации непрестанно нараства – през 2018-а регистрирахме рекордните 119 кандидатури, от които селектирахме 24-те най-устойчиви проекта.</p>