Проект - Образование 4.0

Компания

Виваком

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

<p>-Да открие и насърчи добрите практики у нас и по света в прилагането на съвременни методи за преподаване на уроци и изпитване на учениците - дигитални класни стаи, “облачни” бази данни, виртуални уроци и тестове за изпитване, дигитални паралелки -Да подкрепи МОН и останалите институции в модернизиране на българското образование, чрез нормативни мерки и инвестиции в дигитално съдържание -Да инициира дебат сред участниците в самата система на образованието за нуждата от нови</p>

целева група

<p>ученици от първи до 12 клас, учители, родители</p>

продължителност

<p>2018 година - безсрочно</p>

дейности по проекта

<p>Началото на кампанията „Образование 4.0” беше поставено с голямата дискусия в началото на юни 2018 с участието на Мария Гарбиел, Красимир Вълчев, Йорданка Фандъкова, Ваня Кастрева, Гергана Паси, експерти в областта на дигиталните технологии, създатели на съдържание, на образователни платформи, учители и ученици. Над 150 души, представители на всички заинтересовани страни получиха възможност да изложат своите виждания за най-ефективно, качествено, бързо и масово въвеждане на дигитални форми на обучение, които да подобрят качеството на подготовката на българските ученици за успешната им реализация в бъдеще. Като продължение се проведоха и три кръгли маси, съответно за учители, родители и ученици, където те изложиха своите мнения. Общо в събитията се включиха над 500 представители на заинтересованите страни и от цялата страна. Участниците дадоха конкретни предложения как технологиите да бъдат вкарани в час, така че да помагат в развитието и придобиването на съвременни знания.</p>

резултати

<p>Проведените дискусии очертаха основните проблеми в българското образование и набелязаха конкретни предложения за въвеждането на дигитализация като предпоставка образованието да стане интересно и адекватно на съвременността и да развива умения у децата, които ще им послужат за по-добра реализация в училище и в живота. Всички страни предложила акуратни мерки за дигитализиране на образованието като част от учебниците са да истински електронни, да се променят наредби, да се обучават учителите и др.</p>