Проект - АЕЦ Козлодуй за развитието на региона

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

<p>В рамките на политиката за Корпоративна социална отговорност на Дружеството са предприети съвместни инициативи с общините в региона и доброволчески инициативи в резултат на личната ангажираност на служителите за осигуряване на трайни ползи за жителите на региона, подпомагане на нуждаещи се хора, оказване на подкрепа за развитието на благоустройството, инфраструктурата и здравеопазването, както и в областта на образованието, науката, културата, спорта и туризма.</p>

целева група

<p>Инициативите са в полза на населението в региона и са насочени към подобряването на условията на живот, отдиха и развлечението на жителите в региона, опазването и обогатяването на културно-историческото наследство.</p>

продължителност

<p>През 2018 г. продължава дългосрочното сътрудничеството с общините в региона в рамките на подписаните споразумения за сътрудничество между Дружеството и общините. Основна цел е подобряване условията на живот и подкрепа на устойчивото развитие на региона чрез реализиране на конкретни мероприятия и провеждане на научни, културни, спортни и туристически събития.</p>

дейности по проекта

<p>Дейности през 2018 г. - Благоустройство, здравеопазване и социално подпомагане – доставка на улични и паркови осветители, ремонт и реставриране на стенописите на Храм Света Троица, ремонт на социални сгради и покриви, изграждане на детска и спортна площадка ; дарение на активи за социални институции; закупуване на медицинска апаратура и подпомагане на лечебни заведения, дарителски акции за лечения; - Наука, култура и образование – подобряване материалната база в училищата, осигуряване на компютри и принтери, организиране на турнири и ученически състезания, конференции и научни дейности; дарителски акции за учебни пособия, подпомагане на деца в неравностойно положение; дарения за организиране на фестивали и панаирни дни, Ботеви дни, издаване на книги, подпомагане на читалища; поддържане на кораба Радецки и Манастирски комплекс Св. Йоан Предтеча - с. Градешница - Съвместни спортни прояви и подпомагане на спортни клубове - първенство по шах; юношески футболен турнир; турнир по конен спорт; участие в световно първенство по спортна стрелба и др</p>

резултати

<p>Реализираните дейности решават инфраструктурни проблеми на региона с висока обществена значимост, допринасят за развитието и осигуряват нови възможности за подпомагане на уязвими социални групи от обществото. Културните дейности обогатяват и разнообразяват обществения и културния живот в региона и съхраняват местните традиции и обичаи.</p>