Проект - We do Green

Компания

ЧЕЗ Електро България

Категория

Награда за маркетинг, свързан с кауза

Описание на проекта

цел на проекта

<p>We do Green беше кампания със зелена кауза. Целта бе да насочим вниманието на хората към околната среда и нейното опазване. Вдъхновихме ги да спортуват, като за всеки участник в бяганията обещахме да посадим по едно дърво. Спазихме обещанието. Засадихме даже двойно количество дървета. В засажданията се включиха участници от бяганията, служители на ЧЕЗ и граждани. В допълнение, окуражихме всички да се регистрират за електронна фактура, за да намалят консумацията на хартия.</p>

целева група

<p>Целевата група на кампанията бяха всички активни и отговорни хора, клиенти и служители на ЧЕЗ Електро България АД. В залесяването на парк Възраждане включихме и жители на района, за да вдъхновим потребителите да се грижат за природата. Над 200 хил като комуникация и 1500 бяха преките участници.</p>

продължителност

<p>Кампанията е част от дългосрочната ни политика за социална отговорност и стартира на 14.07.2018 с първото бягане с кауза Run Green. Кампаниите от предишните години са били насочени към енергийна ефективност, околна среда, спорт.</p>

дейности по проекта

<p>Всички етапи от създаването на концепцията, разработката и изпълнението на кампанията бяха осъществени изцяло с вътрешни ресурси. Създадохме цялостна концепция спрямо целите за годината. Направихме дизайн за графичното оформление, всяко индивидуално събитие, корпоративна шатра за информация, рекламни материали за дигитални и печатни канали. Проведохме преговори с община Възраждане и Южен парк, свързахме се с gorata.bg и разсадници. Подсигурихме подходящи служители в дните на бягането, които да запознаят потребителите с електронната фактура и да ги регистрират на място. Комуникирахме всички събитие чрез социални медии, месечни бюлетини, флаери, клиентски центрове, печатни и онлайн медии, радио. Организацията на засаждането от служителите на ЧЕЗ в България включи тяхното набиране в обща платформа, позволяваща им да включат и децата си, подсигуряването на позволение да отсъстват в работен ден от офиса, транспорт, екипировка и брандирани шапки с каузата.</p>

резултати

<p>Количествените резултати от кампанията включват 1 774 засадени дървета в София и София Област, над 300 доброволци в засажданията, 13 504 нови регистрации за електронни фактури за периода на кампанията. Качествените резултати са ангажираността на потребителите към каузата и кампанията, позитивния отзвук и медийния интерес. Дано сме оставили траен отпечатък върху социалното съзнание на всеки достигнат и сме напомнили, че малките стъпки от всеки човек водят до голямата промяна.</p>