Проект - Service Learning Accelerator (SLA)

Компания

VMware

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

<p>SLA e уникален социален проект за развитие на личностни умения с фокус върху лидерството, който дава възможност на екип от доброволци от различни отдели на компанията да работят в колаборация с Coder Dojo. Помагайки на НПО-то в плановете им за предоставяне на повече възможностите за децата в България да се докоснат до технологиите, компанията участва в разработването на нови учебни програми, обучението на преподаватели и ментори и предостави хардуер за клубовете по програмиране в страната.</p>

целева група

<p>100 преподаватели от образователните училища в България и 2000 деца, които да преминат обучение в Coder Dojo клубове в страната.</p>

продължителност

<p>SLA проектът се състои от няколко етапа, както следва: - Предварителна фаза (Януари 2018 – Април 2018) - Изпълнение (Април 2018 – Септември 2018) - Образователна фаза (Септември 2018 – досега)</p>

дейности по проекта

<p>За да постигне поставените цели, проектът Service Learning Accelerator доброволците разработиха учебни планове в 3 направления, за да отговорят на нуждите на учениците и менторите: 1. Micro:bit – малък програмируем компютър, предназначен са насърчава децата да се включват активно в писането на код и създаването на различни проекти. Доброволците от VMware България създадоха 3 учебни програми за micro:bit – за начинаещи, за напреднали и специална програма за момичета. 2. MIT App Inventor – MIT App Inventor позволява да се създават приложения за смартфони и таблети. Екипът от доброволци създаде програма от 7 урока. 3. Стратегия за развитието на CoderDojo Bulgaria – SLA екипът от доброволци помогна на НПО-то да развие стратегия за растеж, която да помогне на организацията да се разшири в цялата страна. Последната част на проекта е вдъхновяваща – доброволците, участвали в SLA споделят за своето преживяване и наученото с останалите служители на компанията.</p>

резултати

<p>Резултатите, очаквани след проекта са около 2000 ученици между 7 и 17 години да преминат през обучение в клубовете по програмиране, част от мрежата на Coder Dojo в страната. Повече от 100 преподаватели, ментори и доброволци преминаха обучение върху новите учебни програми, като част от проекта. В началото на тази учебна година в страната стартираха 37 CoderDojo клуба в 28 града в България и повече от 800 деца вече са преминали обучение в тях.</p>