Проект - Интелигентен растеж

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Проектът „Интелигентен растеж“ на ЗК България Иншурънс АД предоставя средствата за корпоративни коледни подаръци на „Фондация за социална промяна и включване“, като сумата се предоставя на част от младежите, израснали без родителска грижа, включени в програмата „Дом Възможност“ за стипендии за завършване на средно образование и за заплащане на таксите на последващо обучение във висши учебни институти.</p>

целева група

<p>Проекта е разработен в полза на младежи, които напускат специализирани институции за деца лишени от родителска грижа след навършването на 18 годишна възраст. До тях достигаме чрез основния ни партньор по проекта „Фондация за социална промяна и включване” (ФСПВ), за 3 години до около 16 младежи.</p>

продължителност

<p>Основен елемент в дейността на ЗК България Иншурънс е да бъдем пълноценен участник в процесите, през които преминава нашето общество и да подпомагаме проекти в някои основни сфери на обществения живот. Сред нашите основни проекти е "Интелигентен растеж" с ФСПВ, който продължава вече 3 година.</p>

дейности по проекта

<p>З години подред се организират благотворителни коледни базари с участието на служители на компанията и на младежите от Дом Възможност.</p>

резултати

<p>Към настоящия момент благодарение на проекта "Интелигентен растеж" има 16 младежи от "Дом Възможност", които успешно завършиха през 2017 и 2018 г. средно образование. През 2018 г. има четирима новоприети студенти от младежите във висши учебни заведения - в Национална Спортна Академия - София, във ВВМУ със специалност "Корабоплаване"- Варна и двама във Софийския университет - специалност "Социална педагогика" и "Физическа култура".</p>