Проект - „Никое дете не трябва да расте само“

Компания

Категория

Награда за маркетинг, свързан с кауза

Описание на проекта

цел на проекта

<p>В процеса на деинституционализация в България поетапно бяха закривани държавните домове за лишени от родителска грижа деца и юноши. Остана обаче нуждата от алтернативна грижа. Приемната грижа предостави възможност на деца в риск да растат в здравословна семейна среда. Цел на проекта бе набиране на средства в полза на предоставяната от SOS Детски селища България приемна грижа, и гарантиране на правото на децата да растат в семейство, да получават любов, качествена здравна грижа, образование.</p>

целева група

<p>Ползата е в осигуряването на средства за деца,нуждаещи се от дом,семейство,образование, специални грижи. Кампанията се фокусира върху нашите клиенти и посетители,но чрез печатните ни брошури, които се разнасят в София,Кюстендил и Ел.Пелин и брандираните фасади на обектите, информирахме всички жители.</p>

продължителност

<p>През 2018 се проведоха 2 кампании за събиране на средства:14.3-30.6.2018 и 29.11.2018 - 02.01.2019. Планираме всяка година да организираме поне по една кампания,като благодарение на експанзионната ни политика,всяка следваща кампания ще надгражда предходната,ангажирайки още повече хора в нови райони.</p>

дейности по проекта

<p>Кампанията се проведе във всички 41 обекта от ТВ Фантастико. Вложен бе значителен човешки и финансов ресурс. В компанията работят над 3000 човека, които бяха обучени и ангажирани с правилното й провеждане. Основната комуникация премина през 540 касиера, които ежедневно предлагаха на клиентите да дарят 1 лв. за каузата. Всеки ден през веригата минават над 100 000 човека, които бяха информирани за възможността да дарят. Осъществихме публикации в 6 издания на ежеседмичните брошури на Фантастико с общ тираж 2 400 000 бр., разпространени по пощенските кутии в София, Кюстендил и Елин Пелин. Постоянно бяха излъчвани клипове по радио и ТВ мониторите в магазините. Използвани бяха POS материали - уоблери и плакати, облепяне на фасади, спонсорирани постове в социалните мрежи, публикация на интернет страницата и седмични бюлетини. Ключово за успеха на кампанията беше обещанието, което мениджмънтът на ТВ Фантастико даде и изпълни през първата кампания - да удвои събраните от клиентите средства.</p>

резултати

<p>Пролетната кампания постигна резултати, които дадоха възможност броят на приемните семейства да бъде увеличен от 42 на 73. През 2018 SOS Детски селища България са помогнали чрез отглеждане в приемна грижа на над 200 деца. В резултат на финансираните със средства от проекта дейности са преодолени дефицити в детското развитие, постигнато е добро образователно ниво. Свободното време на децата е уплътнено по целесъобразен начин. Събраните от коледната кампания средства още не влезли в употреба.</p>