Проект - „Моят зелен град“

Компания

Кока Кола България ЕООД

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Събирането и рециклирането на еквивалента на всяка продадена бутилка или кен е част от глобалния ангажимент на системата на Кока-Кола да постигне 100% оползотворяване на отпадъците от опаковки до 2030 г. В подкрепа на тази своя цел, чрез доброволчески труд в работно време, служителите на Кока-Кола в цялата страна събраха над 1400 чувала с отпадъци.</p>

целева група

<p>Проектът е изцяло в полза на обществото и опазването на българската природа. Проектът включва доброволци от Системата на Coca-Cola в България от цялата страна, служители на ЕКОПАК, като цели да привлича и все повече доброволци от цялата страна да се включват в организираните активности.</p>

продължителност

<p>Проектът се реализира ежегодно през месеците септември-октомври от 11 години.</p>

дейности по проекта

<p>В рамките на проекта, през 2018 г. бяха организирани дейности по почистване на 15 населени места в България, с участие на 1500 служители от системата на Кока-Кола в България, техните семейства и приятели.</p>

резултати

<p>1500 доброволци (1000, от които – служители от системата на Coca-Cola) 6000 доброволчески часа 15 населени места: с. Боженица, Варна, Габрово, с. Емен, м. Карандила, р-н Панчарево, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Созопол, Стара Загора, Търговище и Хасково 1400 събрани чувала отпадъци</p>