Проект - Деца учат деца да вършат добри дела

Компания

Категория

Цялостна КСО политика на МСП

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Възпитание на младите хора в благотворителност, съпричастност и солидарност. Търси се двоен ефект. От една страна реална благотворителна дейност, насочена към нуждаещи се, от друга – намирането, обучението и мотивирането на деца да бъдат дарители, които от своя страна привличат за каузата свои връстници. По този начин се постига значителен мултипликационен ефект на проекта, като неговите ценности достигат до много млади хора</p>

целева група

<p>Деца – 14-18-годишна възраст и семейства в неравностойно положение</p>

продължителност

<p>Устойчив, иновативен и дългосрочен, проектът е с начало 2016 г. Той се състои от годишни цикли от свързани събития, като непрекъснато се разширява. През 2018 г. включва 4 мероприятия, финансирани от „Развитие“, привлекли десетки дарители и няколкостотин участници, провели се в рамките на 8 месеца</p>

дейности по проекта

<p>Лекция пред габровски ученици за принципите и ролята на дарителството, последвана от дарителска акция, с участието на спонсори, осигурени от Развитие и самите деца. Второто събитие бе в зала Орловец, където пред 250 деца Александър Александров, кметът на града Таня Христова и хандбалната легенда Росица Бакърджиева говориха за състраданието и дарителството. След това деца от семейства в нужда получиха дарения от свои връстници. Тези събития са в основата на документалния филм „Семената на доброто“, продуциран от Развитие. В него деца, бизнесмени, икономисти и политици говорят по темите на дарителството, социализацията на децата в нужда, ролята на бизнеса и на държавата, както и конкретно за движението. Филмът ще бъде показван в различни градове в страната, но премиерата бе Габрово, пред 600 зрители, сред които деца, участвали в инициативата, родители и приятели. Кулминацията бе акция, в която децата дариха помощи на свои връстници от социално слаби семейства по повод първия учебен ден</p>

резултати

<p>Няколкостотин габровски деца бяха пряко ангажирани с дарителски акции. Те и семействата им вникнаха и възприеха каузата на дарителството. Съответно много деца в нужда получиха дарения. Мултипликационен ефект, в който деца не само участват в дарителски акции, но и привличат свои връстници с личния си пример. Важна обществена полза - добрият пример, отговорността на младите хора, чувството за значимост и съпричастността на близки и приятели. Със значим ефект за възпитанието на подрастващите</p>