Проект - Забавно лято, Грижовна есен

Компания

Филип Морис България ЕООД

Категория

Цялостна КСО политика на МСП

Описание на проекта

цел на проекта

<p>- Подобряване на образователната мотивация на децата и превенция на детския труд чрез организиране на летни образователни академии; - Превенция и навременно лечение на заболявания чрез провеждане на прегледи и диагностика за възрастни хора на място от висококвалифицирани специалисти; - Осигуряване на икономически възможности чрез провеждане на серия от трейнинги и консултации, и финансиране на най-успешните стартъп проекти на млади предприемачи регионите за реализация на тяхната инициатива.</p>

целева група

<p>- Деца на възраст от 1-ви до 7-ми клас и учители от 4 тютюнопроизводителни региона в България (Благоевград, Кърджали, Силистра и Хасково);През 2018г над 600 деца се включиха в летните академии. - Възрастни хора над 65 години от същите региони; броят на бенефициентите на медицински прегледи през 2018г.-1448 - Лица с идеи и интерес в областта на предприемачество и стартъп-и</p>

продължителност

<p>Проектът се осъществява за четвърта поредна година, с фокус на основните дейности в периода юли – януари.</p>

дейности по проекта

<p>През 2018г. проектът се провежда в 18 села и градове.В рамките му са организирани: Детски летни академии - в продължение на седмица 21 инструктори провеждат общо 27 академии с групи от над 20 деца на възраст 1-4 и 5-7 клас. Разработена е обучителна програма, която съчетава знания от учебния материал с вълнуващи приключения и е насочена към: личностно развитие, екипно развитие и отношение към заобикалящия ни свят. Върху инициаитвите и проучванията на децата се базира финалният проект, подготвен от всяка академия. Помещения и храна за децата се осигуряват със съдействието на местната администрация. Организиране на прегледи за възрастни хора през октомври с екип специалисти от Александровска болница - кардиолози, ендокринолози, невролози, и уролози, медицинска сестра и студенти по медицина. Страрт-ъп обучения и консултации за бизнес идеи на млади предприемачи и осигуряване на възможност за финансиране на най-добрите сред тях.</p>

резултати

<p>Академии - 25 реализирани детски инициативи в областите екология, благотворителност, социално включване; подобрение на мотивация, комуникационни и презентационни умения, самооценка, креативност, екипна работа" Прегледи– близо 1500 лица от 22 населени места; 454 лица са осъществили лечение между прегледите миналата година и сега Обучения-16 екипа са избрани да участват в програмата и да развият своите бизнес идеи.</p>