Проект - Социални инвестиции в българското образование във Софийски университет и СОУ Н. Вапцаров

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Софийски университет - Обновяване на първата по рода си (в учебно заведение в България) лаборатория за рентгеново-флуорисцентен анализ и пещ за изготвяне на топилки от скали и минерали. СОУ Н. Вапцаров - Основната цел на проекта е да осигури развитието на творческото и иновативно мислене на учениците в гимназията с цел формиране на интелектуалния им капитал в областта на природните науки.</p>

целева група

<p>Софийски университет - Студентите от Геолого-географския факултет Ученици от СОУ "Н. Вапцаров" - 12-18 г. (5-12 клас)</p>

продължителност

<p>Тези проекти са част от програмата за социална отговорност на Shell като част от споразумението за търсене и проучване на нефт и газ в Черно море.</p>

дейности по проекта

<p>Софийски университет - Закупени спектрометър и пещ за топилки СОУ Н. Вапцаров - Закупени набор за анализ на вода, почва и обща екология, станция за мониторинг на въздуха, метеорологична станция, микроскопи и др. В допълнение, като част от проекта, учителите по природни науки ще могат да се възползват от програми за обучение с цел повишаване на тяхната квалификация.</p>

резултати

<p>Софийски университет - Новата лаборатория ще позволява определянето на макрохимичния състав на скалите и съдържанието на някои редки елементи в тях. СОУ Н. Вапцаров - Подобряване на качеството на учевбния процес в училището, а оттам и на образованието на територията на община Приморско, чрез въвеждане на иновативни технологии в кабинетите по химия, които позволяват различни лабораторни упражнения за учениците,</p>