Проект - Форум Жените таланти в бизнеса - Невероятната ТИ

Компания

Хюлет Пакард Ентърпрайз

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

<p>„Жените таланти в бизнеса – Невероятната Ти“ е съвместен проект на Хюлет Пакард Ентърпрайз и НПО "Съвет на жените в Бизнеса в България", имащ за цел да създаде платформа, обединяваща жени прoфесионалисти, стремящи се към усъвършенстване и израстване, притежаващи доказани умения, лидерски качества, креативност и ясно изразено желание за работа по иновативни теми. Програмата се състои от следните модули: • Невероятните провокатори и иноватори • Невероятните лидери • Невероятните лични истории</p>

целева група

<p>Фокусът е върху компаниите членове на Съвета на жените в бизнеса в България и техните жени таланти, покриващи предварително зададени критерии: • опит с иновативни проекти • подкрепят целите на СЖББ • имат желание да участват в създаване и изграждане на общност/мрежа на жени-таланти в компаниите</p>

продължителност

<p>Идеята се ражда през 2012 като програма за подкрепа и развитие на жени таланти в Хюлет Пакард в България. През годините тя се развива и излиза извън рамките на компанията. От 2018, в партньорство със СЖББ, прераства в годишен форум, обединяващ компании, подкрепящи развитието на жените в бизнеса.</p>

дейности по проекта

<p>• Иницииране на проекта: начало на 2018 • Идентифициране на: цел; тема; критерии за участие; обучения; опознавателни игри • Планиране: разпределяне на задачи; крайни срокове; локация; логистика • Комуникация: набиране на участници; покани към панелисти; популяризиране в социални мрежи и вътрешнофирмени бюлетини В продължение на няколко дни участниците във форума имат възможност да се срещат, да чуят и да общуват с едни от най-успешните представители на бизнеса в България. Сред тях са хора, постигнали лични и професионални успехи; хора, лансирали смели идеи, които са успели въпреки трудностите и първоначалния скептицизъм; и такива, които са преминали през различни етапи и предизвикателства, за да достигнат до върха. Общият брой на участниците: 60. Лектори и панелисти: 17. Участниците преминаха следните обучения: Комуникационни умения, Развиване на лидерски качества, Иновативно мислене, Креативност, Разбиване на статуквото, Бизнес Етикет, Маркетинг и Личен Брандинг.</p>

резултати

<p>Повишена видимост на служителите от компаниите участници и техния потенциал, кариерно и личностно развитие. По време на събитието, участниците обмениха ресурси и контакти, което доведе до създаването на общност за споделяне на знания, умения и насърчаване на менторство. Положителната обратна връзка доведе до решение за регулярно издание веднъж в годината. • Популяризирането на дейността на СЖББ и тяхната мисия • Продължаване на партньорството между ХПЕ и СЖББ чрез обмяна на ресурси</p>