Проект - Мусала Софт - Програма за развитие на таланта

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Основни цели на проекта са развитие на таланта и човешкия капитал в компанията чрез тренинги, иновации в обучителните процеси и цялостно влияние върху ИТ общността. Основни социални проблеми, които засягаме са: повишаване качеството на образованието, създаване на възможности за преквалификация и професионално развитие.</p>

целева група

<p>Целева група са служителите в офисите на Мусала Софт в България и Македония, ученици, студенти, работещи експерти в областта на ИТ. Проектът е насочен към развитието на ИТ общността в световен мащаб (международен конкурс CodeIT, международна младежка олимпиада по информатика eJOY).</p>

продължителност

<p>От създаването си Мусала Софт инвестира в иновации. Развитието на хора и процеси е основна част от политиките ни. Пример за това са отделите „Talent Development“ и „People Care”, които се грижат за личното кариерно развитие, подпомагат обмена на знания и провеждат стратегически обучения.</p>

дейности по проекта

<p>През последната година Мусала Софт е инициирала 200+ образователни събития с 11000+ участници, сред които: CodeIT - най-старото частно състезание по програмиране в света; безплатни технологични конференции, посетени от 4000+ посетители от 2012г. до днес, със 180+ лектори в България, Македония и в други Балкански държави. Musala@School &amp; Uni е дългосрочна програма, която запознава ученици и студенти в цяла България с възможностите за развитие в ИТ сектора, обхващаща 1000+ посещения в училища и университети. През 2018 г. Мусала Софт е провела над 150 вътрешни обучения по над 40 различни теми. Обучени са над 90% от служителите. Организирани са 70+ развлекателни събития за колегите, техните семейства и приятели, партнирали сме в над 100 събития – конференции, семинари, олимпиади и др.</p>

резултати

<p>Най-големите инвестиции на компанията през последните години са в развитието на хората. Мусала Софт инвестира в обучения, тренировъчни проекти, професионална сертификация, програми за кариерно развитие. Всяка година се разрастват мащабите на КСО на компанията, чийто основен фокус е повишаване качеството на ИТ образованието в България. Резултатите са успешно развити умения на ИТ специалисти, повече млади хора, които се занимават с ИКТ професия и подобряване на бизнес климата в страната.</p>