Проект - Paperless дигитална банка

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Със създаването на своя бизнес, Paysera се стреми да минимизира негативното си влияние върху околната среда. Затова, бизнес моделът на компанията е базиран на изцяло „Paperless“ стратегия. В следствие на това, компанията създава напълно дигитализирани услуги, съдържайки в себе си онлайн архиви, с което премахва нуждата от хартиената документация. С тази своя политика, Paysera успява да предлага услуги с минимални разходи от страна на клиента, да сведе до минимум разходите си за консумативи и да допринесе за намаляване на разхода на дървесина.</p>

целева група

<p>Прилагането на стратегията във всички аспекти на бизнеса на Paysera позволява, както всеки един от повече от 100те служители, така и всички потребители над 12 000 потребители на платформата, да станат част от нея. Работейки за развитието на услугите на компанията или използвайки ги, всеки допринеся за намаляване на собственото си влияние върху околната среда.</p>

продължителност

<p>За Paysera, опазването на околната среда е сред основните ценности, поради което компанията постоянно прилага мерки за ограничаване на негативното си влияние. Освен изцяло онлайн услугите и онлайн документацията, в своето ежедневие, компанията използва електрическите автомобили, и въозбновяеми енергийни източници като презареждащи се батерии.</p>

дейности по проекта

<p>Paysera активно споделя своите ценности и дейностите в сферата на опазването на околната среда, с цел да насърчи и ангажира максимално много хора да ограничат негативното си влияние върху околната среда. За целта, компанията споделя информация за всички свои инициативи на своя уеб сайт, както и в страниците си в социалните мрежи.</p>

резултати

<p>Благодарение на липсата на хартиена документация и пълното дигитализиране на услугите на компанията и всички техни аспекти, Paysera успява да ангажира част от обществото с каузата, която подкрепя и така да допринесе за цялостна ангажираност към опазването околната среда и намаляне на вредното влияние.</p>