Проект - Ученето в дигиталната ера

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Непрекъснатото учене и развитие на служителите са сред водещите принципи на А1. Следвайки стратегия за осигуряване на повече възможности чрез нови технологии, А1 въведе нова дигитална програма за обучения, с цел да: – подпомогне служителите в развитието и повишаването на квалификацията им – направи ученето достъпно по всяко време и от всяко устройство – повиши ангажираността на хората – създаде култура, стимулираща търсенето на нови знания и умения – спести време и ресурси за А1 и служителите.</p>

целева група

<p>Проектът е насочен към всички близо 4 000 служители на А1, като всички те имат достъп до онлайн обучителната платформа и курсовете в нея. Програмата се промотира непрекъснато с кампании във вътрешната комуникационна платформа Workplace, търговските бюлетини, на срещи с мениджмънта и т.н.</p>

продължителност

<p>Платформата за онлайн обучения на A1 Group беше обновена в началото на 2017 г. В рамките на една година тренинг екипа в компанията разработи атрактивно дигитално съдържание, спрямо нуждите на служителите в А1 България. Съдържанието се обновява и допълва непрекъснато спрямо интереса и бизнес нуждите.</p>

дейности по проекта

<p>В момента програмата включва: - над 2000 е-обучения на различни професионални теми, предоставени чрез външни обучителни платформи - над 250 специално разработени в А1 курса, сред които: 3 въвеждащи програми - за магазини, бизнес продажби и техници с общо 84 курса, 10 тематични обучителни пакета със 70 курса, обучения за меки умения и по горещи теми Обученията използват различни методи и форми за представяне на съдържанието, включително: - Видеа, анимации и WhiteBoarding - Уебинари за представяне на нови продукти и услуги и follow-up на присъствени обучения - Предаване на живо и записи от обучения и семинари - Тестове за проверка на наученото Най-новият пакет от курсове - „Опознай бизнеса“, включва предавания на живо, в които експерти от различни звена в А1 представят дейността си и отговарят на въпросите на колеги. Обученията се обновяват и допълват ежемесечно, а най-актуалните и важни теми се популяризират регулярно. Всяко тримесечие най-любознателните получават награди за усилията.</p>

резултати

<p>С новата програма и съдържание през 2018 г.: - установихме култура на постоянно учене - броят на редовно използващите платформата се утрои, 96% от всички служители са преминали поне 1 обучение, а преминатите курсове са 4 пъти повече - общо 24 500; - повишихме ефективността на onboarding процеса - напусналите в първите месеци от назначаване намаляха с 62%; - увеличихме компетенциите – средният резултат от регулярните тестове е с 12% по-висок; - увеличихме броя на вътрешните назначения с 14%.</p>