Проект - Платежни услуги за по-конкуретни български МСП

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Пазарът на платежни услуги в страна се характеризира със значително по-високи такси в сравнение с останалите държави в ЕС. За малките и средни бизнеси тези такси са сериозен разход и нерядко пречка за регулярен бизнес. Немалката разлика в условията бе признак за това, че българските бизнеси се нуждаят от изгодна алтернатива, която да им предостави възможност да бъдат по-гъвкави и конкурентоспособни при извършване на разплащания. Поставяйки си за цел да осигури на българските МСП възможност да повишват конкурентоспособността си, Paysera им предоставя значително по-изгодни и бързи услуги.</p>

целева група

<p>Услугата е насочена към малки и средни компании с външнотърговска дейност, които извършват много разплащания на малка стойност. При тях, разходите са най-високи и оказват значително влияние върху успеха на бизнесd. Към момента, услугите на Paysera помагат на повече от 2200 български МСП да развиват бизнеса си по-ефективно.</p>

продължителност

<p>Услугата валутни преводи е част от портфолиото от платежни услуги на Paysera, всички от които се характеризират с минимални разходи от страна на клиента. Политиката на компанията, която тя прилага във всички свои услуги, се базира на идеята за предоставянето на изгодни и бързи платежни услуги, с което компанията се стреми да направи онлайн разплащанията достъпни за всяка компания.</p>

дейности по проекта

<p>От стартирането на Paysera на българския пазар, основната цел на компанията бе да направи бранда Paysera разпознаваем, с което да наложи успешно компанията и услугите й на българския пазар. Опознавайки добре своята аудитория и взимайки под внимание факта, че услугата е непозната и за разлика от предлагани до момента такива - изцяло онлайн, компанията разработи маркетингова стратегия, която се базира на нуждите на българските компании и физически лица, и предоставя решение на техните проблеми. Първоначално компанията насочи усилията си към обучаване на собствениците, управителите и счетоводителита на МСП за предимствата, възможностите и сигурността на онлайн разплащанията, с което целеше популяризирането на този вид разплащания сред българското общество. Заедно с това, Paysera комуникира проблемите, на които услугите й предоставят решение, разкривайте как компанията може да помогне на МСП да бъдат по-ефективни и конкурентноспособни: като им предостави платежни услуги с минимални разходи, което допринесе за висока лоялност от страна на клиентите.</p>

резултати

<p>На МСП с външнотърговска дейност, често им се налага да извършват много на брой преводи на малка стойност за кратък период от време. Немалко бизнеси забавят плащанията с идеята да ги обединят, за да намалят разходите си за такси. Такова забавяне обаче, може да повлияе негативно на удовлетвореността на клиентите и да доведе до загуби. По-изгодните ценови условия, позволяват на българските бизнеси да извършват преводи без да се притесняват, че това би повлияло на бизнеса им. В следствие, за 2017, българските МСП са спестили над 1,2 млн. лв.</p>