Проект - Интерактивен детски център за наука и технологии ТехноМеджикЛенд (ТМЛ)

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Да запали искра на интерес към STEM у подрастващите, стимулира прехода от потребители на технологиите в създатели или поне да попречи на изграждане на психологически бариери, че те са нещо сложно и на манипулациите, че са заплаха.Адресираме намаляващия интерес към STEM и необходимостта от промяна в образователната система с атрактивност и интерактивност, учене чрез правене в забавление, естествения интерес на децата към експериментиране и опознаване на света, вродената им страст към състезания.</p>

целева група

<p>ТМЛ е предназначен за деца от 7-14 г. и родителите им.В основата на посещението е съ-преживяването на дете и родител - неизменна част от предаването на ценности. Той е публично място и е отворен за индивидуални посетители и училищни групи. Цените на билетите са ниски, за да бъде достъпен за всички.</p>

продължителност

<p>От ‘93 г. работим с ВУЗ в различни форми. Липсата на интерес към техническите специалности адресирахме с програмата „Инженерното образование –солидно и работещо“, Лаборатория за подпомагане на иновативните процеси в индустрията и др. Сега целим запалване на интерес към STEM още в детска възраст.</p>

дейности по проекта

<p>Създаване на концепция, посещения на сходни центрове в чужбина и др източници на опит в областта, подбор на консултанти, избор на експерименти, проектиране на интерактивни експериментални установки при спазване на определения от нас баланс атрактивност-познавателност и безопасност за и от децата, задания и контрол на изработването им, възлагане и отсяване на експерименти за демонстрации и съдържание на курсове, пилотно проиграване с деца и отразяване на изводите; възлагане, одобрение на варианти за вътр. оформление; възлагане на изработване, контрол, корекции, доставка на оборудване и мебели; изграждане на информационна инфраструктура и осигуряване, подбор и обучение на персонал и доброволци; активна комуникация с медии и лидери на мнение, училища, партньори; събития за журналисти и блогъри; участие Европейската нощ на учените и в специализирани изложения. Непрекъсната работата по обновяване на експозицията и обогатяване на образователните програми.</p>

резултати

<p>За първите 6 м. ТехноМеджикЛенд посрещна над 8000 посетители.15% от тях се връщат повече от веднъж.Частни училища разпознаха иновативния ни подход и провеждат часове от учебните си програми в центъра.Утвърдени международни и български компании организираха в ТМЛ специални събития за децата на своите служители.Посещения на множество училищни групи от различни градове на страната.Привлякохме и дадохме възможност за доброволчество на таланти от столични училищa. Повече на:http://technologica.com/projects/technomagicland</p>