Проект - Смарт Лейди

Компания

Категория

Награда за маркетинг, свързан с кауза

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Smart Lady е нова програма на Fibank, създадена за жените в бизнеса. Тя включва различни банкови продукти с преференциални условия за жени предприемачи и редица финансови и нефинансови решения, които предлагат подкрепа, сигурност и спокойствие за дамите. Програмата е предназначена за фирми, управлявани от жени, и за жени, които са решенида разширят своя бизнес.</p>

целева група

<p>Програмата Смарт лейди е предназначена за дами, които управляват фирми и/или са решени да разширят своя бизнес. Fibank достига до целевата аудитория чрез интегрирана реклама и чрез лично презентиране на програмата чрез фронт офис сътрудниците и кредитните специалисти на банката.</p>

продължителност

<p>Fibank да бъде разпозната като банка, подкрепяща жените предприемачи. Програмата е в основното портфолио на банката и не е заложена крайна дата за нейното предлагане.</p>

дейности по проекта

<p>- 60 специалиста, служители на банката, бяха обучени по специална програма в умения за водене на преговори, отчитайки профила на жената предприемач, нейната чувствителност, необходимост отдоверие и детайлна информация - 140 жени - клиенти в шест града в страната бяха обучени по специално създадена програма за „Жени в бизнеса“, на база проучване на техните нужди. Програмата включваше модули: Умения за водене на преговори, Дигитален маркетинг и продажби, Управление на персонал. Всички дами получиха сертификат за преминато обучение от Университет за личностно развитие и предприемачество. Финансиране на обученията: 100 000 лв. Предстои откриване на онлайн платформа за обучение на дамите, клиенти на програмата.</p>

резултати

<p>- Към момента клиентите по програма Smart lady съставляват 30% от всички клиенти на МСП /Малки и средни предприятия/.</p>