Проект - Седмици на развитието

Компания

Монделийз България

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

<p>„Седмици на развитието в Монделийз“ е посветен на ученето, на личностното и професионално развитие на служителите в Монделийз, с цел непрестанно усъвършенстване през целия живот. Една от основните цели на Монделийз е да бъде прекрасно място за работа, затова е важно всеки колега/служител по света да е ангажиран с тази цел, като му се предоставят достатъчно възможности да бъде успешен. Проектът спомага да се постигне това чрез разнообразни възможности за учене, личностно и професионално израстване с помоща на специално меню от различни дейности в подкрепа на ученето през целия живот.</p>

целева група

<p>Целевата група на проекта са служителите на Монделийз в целия свят. Проектът е вътрешен за компанията. Освен в местни онлайн и F2F сесии, служителите имат възможност да участват в редица онлайн срещи и обучения, включени в програмата на проекта.</p>

продължителност

<p>Един месец всяка година, посветен на ученето и развитието.</p>

дейности по проекта

<p>Седмици на развитието в БЪЛГАРИЯ - Три седмици фокусирани върху управлението насочено към растеж и развитие - 8-25 май 2018 г. 8 местни F2F сесии по различни, свързани с основната. След успешното събитие от миналата година, с хиляди колеги от повече от 70 страни, научихме повече за възможностите ни за растеж на бизнеса, запознахме се с нов дневен ред, фокусиран върху растежа и развитието не само на бизнеса, но и на нас като професионалисти. Проведохме сесии, посветени на три ключови области - инвестиция и развитие на самите себе си, инвестиция и развитие на другите около нас и развитие на бизнеса. Всяка област е внимателно подбрана така, че да отразява нашите бизнес приоритети и нуждите на нашите колеги от благосъстоянието и комуникационните умения на хората от мениджърския екип и външните търговски перспективи. С 26 000 глобални места за участие, хиляди локални и активности във всички часови зони програмата съдържаше по нещо за всеки.</p>

резултати

<p>592 проведени сесии; +20 000 участници; 74 страни, над 500 фасилитатори, треньори и лектори; 170 регистрации за коучинг сесии.</p>