Проект - Докторантска стипендия

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Докторантската програма е създадена, за да отличи и награди докторанти със значителен принос в различни области на науката. Нашите стипендии за докторанти подпомагат директно младите учени с годишна стипендия в размер на 8 000 лв. Подкрепяйки докторантите, ние инвестираме в развитието на българската наука и даваме възможност на българските млади учени да остават и правят наука в България. За осъществяването на тази цел, надградихме проекта с обучение Предприемачи в науката.</p>

целева група

<p>Докторантската стипендия е насочена към млади български учени - редовни докторанти, които работят в различни области. Стипендията е не само сериозна финансова подкрепа, но и награда за постижения.</p>

продължителност

<p>Стипендията се предоставя за една година на един докторант и е в размер на 8 000 лв. От 2011 г. досега са подкрепени 6 докторанти с общо 48 000 лв. Определен е и носителят на стипендията за 2019 г., който ще получи 8 000 лв.</p>

дейности по проекта

<p>Конкурсът за докторантска стипендия се състои от няколко етапа. Подбор по документи, интервю с кандидатите от краткия списък, финални презентации на трима претенденти. Изборът на носител на стипендията прави журито на конкурса. За първи път през 2018 г. то се състои изцяло от уважавани български учени, преподаватели във водещи университети. Анонсирането на конкурса е в електронни медии и електронните канали на фондация Карол Знание. Представяме финалистите и техните проекти на нашия сайт и в социалните мрежи. Носителят на стипендията представяме с видео, в което той разказва за научната си работа и постижения. През годината следим неговите изяви, а по време на финала за следващата година, носителят отчита свършеното през годината и активностите, финансирани със стипендията.</p>

резултати

<p>6 подкрепени български млади учени с обща сума 48 000 лв. до момента и 8 000 лв. за 2019 г. Стипендията финансира научната работа на трима докторанти от СУ, двама от УАСГ, ТУ и МУ-София. Финансираните проекти са в областта на физиката, астрономията, микробиологията, геодезията, топлоенергетиката, медицинската физика и рентгенологията. Проектът, отличен за 2019 г. е в областта на строителното инженерство. Всички учени продължават да работят в България.</p>