Проект - STEM в училище

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

<p>Основно направление в КСО на Melexis заемат STEM инициативите, посветени на образованието. Названието им идва от Science,Technology,Engineering и Mathematics - 4 незаменими дисциплини за развитието на бъдещето. STEM касае всички, защото търси отговори на социалните предизвикателства: от енергия до здравеопазване и осигуряване на продоволствия; от устойчива мобилност до впрягането и рафинирането на различни технологии.Програмата цели да провокира желание за реализация в тези сфери сред учениците.</p>

целева група

<p>Целта на програмата STEM в училище е да „запали“ искрата към науките и технологиите при децата на възраст 8-10 години, като представи практическото приложение на четирите дисциплини чрез игри и забавления. От 2016 г. насам Melexis си партнира с различно училище, за да достигне до все повече деца.</p>

продължителност

<p>STEM инициативите заемат ключова част от КСО на Melexis, както на глобално, така и на локално ниво. В София те се избират, планират и организират от служителите на компанията. STEM в училище се реализира за трета поредна година в България, като за този период общо 4 различни училища вземат участие.</p>

дейности по проекта

<p>Екипът от служители на Melexis присъства на място в училищата и се среща с децата, за да ги „потопи“ в света на науките, инженерството и технологиите. В рамките на инициативата бяха подготвени различни активности - кутии със загадки от областта на науките, технологиите, инженерството и математиката. С правилно решение на всяка от задачите в кутиите, участниците отключват следващо предизвикателство. Те са съобразени с възрастта на децата - математическа - решаване на задачи; научна- подреждане на планетите и технологична/инженерна - създаване на работещ светофар. Служителите на Melexis активно помагат на децата, a за успешно преминаване през задачите, те биват наградени със специални дипломи. Паралелно с това екипите на Melexis разговорят с децата за различните професии, което дава възможност на малчуганите да задават въпроси по темата. Реабилитирането на тези професии и позиционирането им като атрактивни (както за момчетата, така и за момичетата) е една от дългосрочните цели на Melexis</p>

резултати

<p>В основата на STEM заляга проектният принцип на обучение. Няколко групи деца разработват самостоятелни решения по един и същи казус. Възможността да обяснят етапите, през които са достигнали до финалното решение, им позволява да трансформират знанията в разбиране, а практическата разработка води до изграждане на умения за анализ и синтез. Непосредствените резултати към момента възлизат на 356 ученици, взели участие в програмата през 2018 г., 140 през 2017 и 90 през 2016 г.</p>