Срещи с посланици, правителство и бизнес

Осъществяването на бизнес контакти е ключов момент сред дейностите на БФБЛ като голяма бизнес организация. Форумът организира регулярни срещи както между членовете си, така и с представители на държавната администрация и дипломатическите мисии. Стремежът е да бъдат улеснени партньорствата между представители на различни сектори за предприемане на съвместни действия за решаването на широк спектър от социални, икономически и екологични проблеми чрез сътрудничеството на бизнес лидерите, гражданското общество и публичния сектор.

Архив »

Срещи с посланици, правителство и бизнес

Още БФБЛ инициативи

Други инициативи

Други инициативи

БФБЛ ежегодно организира редица други събития, които целят да поставят важни за...»