Проект - „Зелен“ хипермаркет на Kaufland България

Компания

Kaufland България

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

През последните 2 години Kaufland приоритизира инвестициите си в устойчиво развитие, стартира процес на целенасочено намаляване на въглеродните емисии от дейността си и „озеленяване“ на своите магазини в цялата страна. През септември 2022 г. Kaufland откри в столичния квартал „Горубляне“ своя първи „зелен“ хипермаркет - от първата копка той е изграден по последни екологични стандарти. „Зеленият“ магазин не само надгражда екологичните практики в строителството на Kaufland, но и обобщава цялостните усилия на компанията в посока устойчиво развитие – от изграждането на обекта и енергийноефективното му оборудване, през „зелената“ доставка, до все по-голямото разнообразие от устойчиви алтернативи, които предлага на клиентите си като част от своя огромен асоертимент от над 20 000 артикула.

целева група

Проектът „зелен хипермаркет“ е насочен към 4 ключови целеви групи: реални клиенти на компанията; потенциални клиенти на бранда; бизнес партньори и доставчици; служители на компанията. Инвестициите в екологосъобразни политики в магазините на веригата, са насочени към ограничаване на въздействието върху околната среда. Всеобхватните мерки имат добавена стойност за обществото като цяло – те водят до намаляване на вредните емисии и създават условия повече българи да имат избор за устойчив пазар.

продължителност

Проектът „Зелен хипермаркет“ имплементира най-екологосъобразните действия на компанията, съобразно нейните стратегически цели ReSet Plastic и Стратегия за климата. Предвид тях и към момента протича процес на „озеленяване“ на съществуващи магазини. Целта е пълна замяна на съществуващи системи и процеси с екологосъобразни. През 2022 г. модернизация преминават 11 магазина в цялата страна. За 2023 г. планираните магазини са 9. Общата инвестиция в околната среда за 2022 г. надвишава 120 млн. лева.

дейности по проекта

„Зеленият“ Kaufland е с площ от над 15 дка. Повече от 6 дка от тях са залесени с над 300 дървета и близо 1000 храсти. Сградата е изградена според най-модерните еко стандарти. Захранва се със 100% „зелена“ енергия, има LED осветление и хладилни витрини с нискоемисионни хладилни агенти. Разполага със "зелена" климатична система, която не ползва фосилни горива, а остатъчната топлина от хладилните витрини, за да отоплява през зимата и охлажда през лятото. Тя намалява и шумовото замърсяване. На покрива предстои бъде монтирана фотоволтаична инсталация, която ще намали емисиите с 30%. Сградата има сертификат ISO 50001. На паркинга й има безплатна зарядна станция за електрически велосипеди. Доставките на суровини за магазина са с камиони на природен газ и в сгъваеми метални палети, чрез които се оптимизират обемите, намаляват се транспортните курсове и се пестят емисии. Заради металните им странични стени за товарите се ползва 95% по-малко фолио. Плодовете и зеленчуците се доставят в сгъваеми и рециклируеми многократни каси, които пестят 1200 т емисии/г. Акцент е устойчивият асортимент – стоки със сертификати, регионални, био, веган, климатично неутрални, рециклирани и рециклируеми стоки.

резултати

Иновациите и разнообразните мерки за енергийна ефективност, които намират място и в хипермаркета в Горубляне, допринасят за това Kaufland да спести общо 4000 т CO₂ емисии и близо 8 700 000 kWh електроенергия за 2022 година. Фотоволтаичната система, която предстои да заработи, ще произвежда до 30 на сто от необходимата на хипермаркета електроенергия годишно. Сгъваемите палети намаляват опаковъчното фолио с 95%. Сгъваемите каси редуцират вредните емисии с над 1200 т годишно.