Проект - L’Oreal Citizen Day 2022 – Денят на гражданите

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Citizen Day е глобална инициатива на L'Oreal, като част от която служителите на компанията прекарват 1 ден като доброволци за различни инициативи. Този ежегоден ден е дал възможност на служители от близо 65 държави да посветят над 1 милион работни часове на доброволчество. През 2022 г. българският екип на компанията реновира център за настаняване на бежанци от Украйна „Прегръдки от България“ в град Перник. Проектът не само олицетворява ангажимента на компанията да бъде социално отговорна, но и да помага на местната общност.

целева група

Целева група на Citizen Day 2022 в България беше обществото като цяло и служителите на компанията, които са насърчавани да бъдат по-социално отговорни и да помагат на местната общност, в която L’Oreal оперира, като предостави подкрепа на бежанци от Украйна, като помогна на над 70 майки и деца, потърсили нов дом в България.

продължителност

Въведен през 2010 г., Citizen Day се превръща в ежегодна традиция на компанията, в която всяка година близо 30 000 служителите на компанията участват активно в различни инициативи на солидарност. Този ден отразява ангажимента на компанията да бъде социално отговорна. Сред каузите, подкрепени от служителите на L’Oréal, са още осигуряване на подкрепа на жертвите на насилие и трафик на хора, подкрепа на приемната грижа (приемни родители и деца), и подкрепа на децата, лишени от родителска грижа.

дейности по проекта

За Citizen Day 2022 в България служителите на L’Oreal обединиха сили с представителите на центъра за настаняване на бежанци от Украйна „Прегръдки от България“ в град Перник. На 14 юли 2022 г. доброволците от L’Oreal България успяха да обновят и освежат центъра, да облагородят двора и външното пространство около него, създавайки по-добри условия за временно настаняване. Чрез активно ангажиране с дейности като основно пребоядисване на оградата на центъра, озеленяване на двора и освежаване на външни части от центъра, доброволците изразиха подкрепата си за благородната кауза за предоставянето на временно убежище за нуждаещите се. Така те успяха да променят изцяло атмосферата и обстановката в центъра. Екипът на L’Oréal имаше шанса да се запознае и с истории от първо лице на жители на Украйна и да им помогне да се почувстват „добре дошли“ в България. Освен това, те предоставиха възможност на децата от центъра да се почувстват част от инициативата като им съдействаха лично да украсят техния дом с рисунки на вътрешната част на оградата на центъра.

резултати

Обединен от добра кауза, екипът на L’Oreal България помогна за обновяването на центъра за настаняване на украински бежанци „Прегръдки от България“ и превръщането му в по-уютен дом за хората, търсещи убежище там. В резултат на това в края на деня външните части на къщата изглеждаха по-приветливи, градината придоби свеж вид и мястото започна да изглежда като истински дом. С над един милион доброволчески часа през последните 13 години L'Oreal България вече е подкрепила много и различни благородни каузи.