Проект - С грижа за развитието на екипа и изграждането на бъдещи таланти

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

Близо 600 професионалисти от Бош Инженеринг Център София (ИЦС) развиват значими международни проекти и технологии в области като системи за помощ на водача, AI, автоматизирано шофиране и е-мобилност. ИЦС е сред най-предпочитаните работодатели в България, който предоставя възможност на екипите си да променят бъдещето на автомобилната индустрия. Целите: • Професионално развитие и иновативни проекти за служителите - доказани професионалисти в своята сфера. • Създаване на семейна среда, уникална корпоративна култура и усещането, че всеки е ценен на мястото си. • Осигуряване на атрактивен финансов и социален пакет. • Ангажиране и активното участие на служителите в доброволчески инициативи и каузи. • Приемственост, възможности за предаване на опит, за откриване и развитие на млади таланти

целева група

• Настоящите служители на Бош Инженеринг Център София - софтуерни инженери със специфични умения • Мениджърски екип и лидери в екипа на Центъра • Специалисти с инженерни и IT специалности, с подходящ профил и квалификация от България и чужбина • Млади хора с потенциал да се развиват в аутомотив сектора

продължителност

Проектът стартира още с откриването на Бош Инженеринг Център София и вече четири години компанията работи и инвестира в развитието му. ИЦС демонстрира отговорност и добри практики като работодател, предлагайки дългосрочна заетост и образование, както и подкрепа в професионалното развитие на служителите си. Центърът се грижи за създаването на устойчива среда за млади IT и аутомотив таланти у нас и вижда своята социална роля в предаване на знанията и умения на експертите си.

дейности по проекта

През 2022 г. са осъществени над 400 обучителни сесии, в които се включиха над 65% от служителите и лидерски академии за 3 управленски нива: - 73 езикови обучения и Soft Skills програми -> над 800 учебни часа-> 812 успешно преминали участници - 2 академии – Team Lead и Group Lead Academy -> 32 успешно преминали лидери за 2022 г. - Програма Executive Leadership Development за мениджмънт екипа с престижен международен партньор - 32 специализирани обучения -> над 500 учебни часа -> 240 служители Служителите на ИЦС получават атрактивен финансов и социален пакет – стимул за привличане и задържане на български специалисти от страната и чужбина. Експертите предават знания в собствената академия, новата специалност с ТУ-София “Интелигентни системи и AI”, стажантските и програмите за дуално обучение. Реализирана бе мащабна кампания #MakeYourselfAtHome и #MoreThanColleagues, множество вътрешни активности, които допринасят за изграждането на силен екип и приятелска атмосфера. Служители и семействата им участват в доброволчески инициативи и каузи–доброволци в Зоопарка; подкрепа за наводнените в Карловско; помощ за изграждане на Център за настаняване на бежанци; благотворителни базари

резултати

От началото на дейността си през 2019 г. до момента Бош Инженеринг Център София се разрасна около пет пъти като непрестанно осигурява отлични възможности за кариерно и професионално развитие на близо 600 висококвалифицирани софтуерни и хардуерни инженери. Служители на Центъра в ролята си на ментори и преподaватели са обучили над 150 ученици, студенти и млади специалисти от страната, с което откриват пред тях уникални възможности за кариерно развитие в IT и аутомотив сектора. Повече от 15 вътрешни събития и инициативи бяха реализирани за служителите и семействата им, които допринасят за изграждане на идентичност, принадлежност и повишават ангажираността. Над 100 служители и членове на техните семейства взеха участие в доброволческите и социални инициативи през годината.