Проект - Рециклирай и спести

Компания

Категория

Награда за маркетинг, свързан с кауза

Описание на проекта

цел на проекта

Кампанията на Yettel „Рециклирай и спести“ е част от цялостната стратегия за устойчиво развитие на компанията и цели да намали електронните отпадъци в околната среда. Тя дава възможност на потребителите да предадат в магазините на оператора своите стари устройства, които да бъдат рециклирани или поправени. Всеки месец телекомът предлага различни отстъпки и промоции в рамките на кампанията, с които да мотивира допълнително потребителите да рециклират и да прилагат принципи за устойчивост в своето ежедневие и така да допринасят за грижата за природата.

целева група

Всички потребители на електронни устройства, които имат отношение към темите на устойчивостта и начините за намаляване на отпечатъка, който оставяме в природата. Кампанията има за задача да достигне и до тези, които искат да започнат да полагат грижа за околната среда и търсят подходящи начини.

продължителност

Кампанията „Рециклирай и спести“ стартира през юни 2022 г. и има амбицията да бъде постоянна инициатива на оператора, която е свързана с цялостната стратегия за устойчиво развитие на компанията и заложените в нея цели за следващите пет години. Всеки може да предаде за рециклиране своите излезли от употреба устройства и аксесоари по всяко време на годината в над 180 обекта в цялата страна.

дейности по проекта

Осъзнавайки своята отговорност към намаляване на електронните отпадъци и негативното влияние, което те имат върху околната среда, още през 2008 г. Yettel стартира национална кампания за тяхното събиране. Всички магазини на оператора бяха оборудвани със пунктове за събиране на устройствата. Те биват инспектирани и предадени за пълно или частично рециклиране, или се поправят, ако е възможно. През юни 2021 г. Yettel надгради своите усилия в тази посока, като създаде кампанията „Рециклирай и спести“. С нея компанията предостави възможност на всички потребители да предадат старите си устройства, като ги мотивира с допълнителни отстъпки и промоции. Популяризирането на кампанията беше подкрепено и от образователна телевизионна реклама и допълнително медийно отразяване, с което да се повиши информираността за значимостта на правилното изхвърляне на електронните отпадъци и вредата, които те нанасят върху природата.

резултати

Телекомуникационна индустрия полага специални грижи за опазването на природата и изграждането на по-устойчиво бъдеще. Ето защо в своята стратегия за устойчиво развитие Yettel определя околната среда като една от основните области, в които ще съсредоточи усилията си. През 2021 г. благодарение на кампанията са събрани 21 586 кг. електронни отпадъци. През 2022, благодарение на кампанията „Рециклирай и спести“ Yettel успява да събере 3 пъти повече устройства по програмата, в сравнение с 2021. Компанията си поставя за цел до 2028 г. да събере поне 127 тона електронни отпадъци, което е ръст от 30% в събираемостта на електронните отпадъци в сравнение с 2021.