Проект - Направи добро 2022

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Програмата „Направи добро“ цели да подкрепя местните общности в населените места, където ФАНТАСТИКО ГРУП развива своята дейност, както и каузи и проекти, реализирани на територията на цялата страна. Програмата е част от стремежа на компанията да развива дейността си по устойчив начин, връщайки стойност към обществото. Във ФАНТАСТИКО ГРУП вярваме, че действията носят промяна, а отговорност на бизнеса е да бъде част от развитието на регионите, в които развива дейността си. Над 700 000лв. за различни каузи са осигурени от ФАНТАСТИКО, клиентите на веригата и партньорите й през 2022г. Подкрепени са проекти в сферата на образованието, културата, здравеопазването, срещу разхищението на храна, за хора в неравностойно положение и бежанци.

целева група

Чрез инициативите си по програмата „Направи добро“ компанията цели да подкрепи уязвими групи от обществото, проекти в областта на образованието, културата, здравеопазването чрез: - собствени инициативи; - дарения за реализиране на проекти; - фондонабиране; - доброволчество; - продажба на продукти с кауза без печалба. Решенията за подкрепа са продиктувани, както от актуални потребности, така и в отговор на извънредни обстоятелства (кризи, природни бедствия).

продължителност

„Направи добро“ съществува от 2018г., като всяка година разширява обхвата си. Програмата е израз на стремежа на компанията да допринася за развитието на местните общности, да подкрепя уязвимите групи от обществото и да отговаря на извънредно възникнали потребности чрез различни форми на подкрепа. Всички осъществени инициативи в рамките на програмата могат да бъдат детайлно проследени в развитие тук: https://www.fantastico.bg/do-good

дейности по проекта

- Предоставяне на дарения за актуални нужди, породени от войната в Украйна и наводнението в селата край Карлово; - Осъществяване на съвместни информационни кампании по ключови теми, сред които мащабна кампания за профилактиката на рака на гърдата; кампания за ролята на съвременните будители и др.; - Обучение–над 700 касиери са подготвени за провеждането на дарителските инициативи в подкрепа на УНИЦЕФ и SOS Детски селища, при които клиентите даряват 1лв.; - Консултиране и организация на продажби на продукти, произведени от майки на деца със специални потребности, бежанци, младежи в неравностойно положение; - Доброволчески труд–екип от готвачи приготвя топъл обяд и вечеря за украински бежанци, екип на ФАНТАСТИКО доставя храни до различни центрове с украинци; над 80 служители се включиха в почистването на с. Каравелово; - Комуникационни кампании–за всяка инициатива комуникационният и маркетинг екип на ФАНТАСТИКО подготвя информационни материали за максимално добра информираност-брошура, уоблери, плакати, видеосъдържание за екраните в супермаркетите, съдържание за социални мрежи и традиционни медии. - Непрекъсната комуникация и координация на дейностите с партньорите.

резултати

- Чрез първата приобщаваща образователна платформа podkerpime.mon.bg са подкрепени над 3450 деца със специални образователни потребности.Платформата разполага с над 400 образователни и терапевтични ресурса, които се ползват от над 800 професионалисти-психолози, логопеди, учители. - Благодарение на дарителските кампании в подкрепа на SOS Детски селища България са подкрепени 540 деца-част от тях са настанени в приемни семейства, а други са обхванати чрез програмите за превенция на раздялата от семейството. - В рамките на партньорството на „Една от 8“ и ФАНТАСТИКО са проведени 2549 индивидуални информационни консултации на жени с диагноза рак на гърдата.През 2022г. екипът на фондацията посети 5 града и осъществи 1209 прегледа, като са установени 11 находки за допълнителна верификация. И д