Проект - Уют у дома

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Екипът на „Надежда и домове за децата – клон България“ обедини усилията си с Електрохолд България ЕООД, за осъществяване на съвместни кампании за подпомагане на уязвими семейства с деца. В резултат на сътрудничеството ни за периода 2020 – 2022 г. бяха реализирани две кампании – „Заедно можем всичко“ и „Уют у дома“. Първата кампания подпомогна уязвими семейства с деца за преодоляване на негативните последствия от пандемията. По време на кампанията бяха осигурени средства за подпомагане на 12 семейства с 22 деца и предоставени подаръчни пакети за 414 деца от 199 семейства. По време на втората кампания, осъществена през 2022 г., Електрохолд осигури средства за 45 семейства с цел преодоляване на негативните последствия от икономическата и енергийна криза.

целева група

Уязвими семейства с деца: 57 семейства и техните 105 деца от области София град, София област, Видин, Враца, Плевен, Монтана и Перник.

продължителност

От март 2020 до момента.

дейности по проекта

Идентифицирахме семейства в риск и структурирахме нуждата от подкрепа, проследихме преодоляването на рисковете при всяко едно от семействата чрез поредица от разговори и посещения на място от регионалните координатори на НДД, с цел оценка на нуждите и планиране за последващите дейности, както и отчитане на желанието и на самите семейства. Заплатихме сметките за ток – в рамките на тази дейност се осъществяваше покриването на сметките за ток на 12-те семейства и проследявахме как се отразява това на икономическото им състояние. Доставихме електроуреди – осигурихме електоруреди с енергоспестяваща функция с цел намаляване на сметките за ток, извършихме координация на доставянето на електроуредите между Електрохолд България ЕООД и Надежда и домове за децата. Осигурихме на 414 деца от 199 семейства подаръци за Коледа, чрез събраните средства от служителите на компанията. И към момента е в ход продължаващата ни подкрепа за още 45 семейства от областите София град, София област, Враца, Видин, Плевен, Монтана и Перник – с посещения на място, разговори и оценка на нуждите и потребностите, закупуване и доставяне на необходимите стоки от първа необходимост.

резултати

§ Поехме плащането на сметките за ток на 12 семейства за една година (март 2020-април 2021); § Подменихме стари и неефективни електроуреди с нови: сушилня, печка, 2 хладилника, 3 перални, прахосмукачка, телевизор, 3 готварски печки, лаптоп; § Осигурихме желани подаръци за Коледа на 22 деца, част от кампанията; § Предоставихме Коледни подаръци на още деца 414 деца от 199 семейства в областите Бургас, Велико Търново, Видин, Враца, Кърджали, Плевен, Стара Загора, Сливен, Софийска област, София град, Хасково и Ямбол; § Осигурихме средства за покриване на неотложни нужди на 45 семейства от областите София град, София област, Враца, Видин, Плевен, Монтана и Перник; § Изградихме стабилно партньoрство между двете организации.