Проект - Дискордиа – екологичният транспорт като най-пряк път към по-зелено бъдеще

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

Основен приоритет, залегнал в корпоративните ценности на компанията, е опазването на околната среда. Дискордиа има разработени свои еко-политики за устойчивост и отчита замърсяването на планетата като ключов проблем, засягащ всеки човек и всяка компания, независимо от типа бизнес. Проектът за екологичен и икономичен транспорт на Дискордиа има за цел да допринесе за намаляване на вредните емисии и негативното влияние върху природата на европейско ниво. Като лидер в транспортния сектор в страната и една от водещите компании в Европа, Дискордиа предлага транспортни услуги, щадящи околната среда, като тества различни техники на управление и функционалности на моделите камиони, с които оперира, за да установи как разхода на гориво (а от там и вредните емисии) може да бъде сведен до минимум.

целева група

Проектът има за цел цялостно подобряване на влиянието на съвременната търговия и транспорт върху околната среда. В този смисъл, бенефициент на ползите и резултатите от начинанието е широката общественост като цяло. Оперирайки в 60 държави, чрез намаляване на вредните емисии присъщи за транспортния сектор, проектът реализиран от Дискордиа, помага за минимизиране на негативния ефект на транспортно-логистичната индустрия върху околната среда в световен мащаб.

продължителност

Дискордиа осъзнава, че грижата към околната среда трябва да бъде постоянен процес, а не срочно решение. В резултат проектът на компанията за екологичен и икономичен транспорт няма фиксирана продължителност и е безсрочен. Всяка година компанията подобрява и надгражда наличните проекти. Всеки нов шофьор, постъпил в компанията се обучава и започва да прилага политиката за екологично шофиране. През 2022 г. са назначени и обучени около 900 шофьора, а в момента в Дискордиа работят около 1800 такива.

дейности по проекта

Проектът за екологично шофиране отразява дългосрочния ангажимент на Дискордиа да гради социално-отговорен модел на работа и да води транспортния бизнес към зелена революция. Основна роля тук играят специалните обучения за тънкостите и ползите от еко шофирането. Тъй като играта е един от най-ефективните методи за учене, Дискордиа провежда ежегодни корпоративни състезания, в които отличава най-добрите водачи по отношение на икономичното каране и те служат за пример на останалите. Състезанията традиционно получават широко отразяване като през 2022 г. Капитал, Auto Motor und Sport и Economic.bg са част от водещите медии с материал за тях. Дискордиа активно използва и социалните медии и външни и вътрешни информационни канали, за да комуникира към всички служители и широката публика своите природосъобразни ценности и да ги подтикне към отговорно отношение. Ежегодно Дискордиа провежда и редица тестове с марките камиони, с които оперира. Фирмата използва различни техники на управление на камионите, за да установи как разхода на гориво може да бъде намален. Всички нейни камиони притежават EUR6 стандарт, а средната възраст е 1,5 г., което е в подкрепа на еко-съобразната ѝ вътрешна политика

резултати

За периода от въвеждане на мерките за икономично и еко шофиране от 2009 г. досега, Дискордиа постига впечатляващи резултати: • Намаляване на разхода на гориво с 19% от 32 л./100 на 26 л/100 • Намаление на емисиите на СО2 с 16% от 0,81 кг/км на 0,68 кг/км • Намаление на емисиите на NOx с 83% от 2,45 кг/км на 0,44 кг/км Собствените камиони на компанията, които през 2022 г. направиха над 145 млн. км пробег (което реално е почти разстоянието от Земята до Слънцето), са сред най-екологичните в индустрията. Въведеният щадящ стил на управление спестява между 3 и 5 литра на всеки 100 км. Резултатът е над 11 534 тона по-малко СО2, а предвид че едно дърво абсорбира около 20 кг СО2 за 1 година, ефектът е равностоен на 576 хил. новозасадени дървета, или около 4 пъти големината на Борисова градина